Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Maria Wittek

wtorek,

Maria Wittek

Maria Wittek była pierwszą Polką w historii Wojska Polskiego, która otrzymała stopień generała. Dziś mija rocznica jej śmierci.

Maria Stanisława Wittek urodziła się 16 sierpnia 1899 roku we wsi Trębki pod Gostyninem na Mazowszu. W czasie pierwszej wojny światowej ze względu na niepodległościową działalność ojca jej rodzina przeniosła się do Kijowa. Maria działała w polskim harcerstwie. W 1917 roku wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej. Ukończyła szkołę podoficerską i kurs wywiadowczy. W 1918 roku zdała maturę i jako pierwsza kobieta dostała się na Wydział Matematyczny Uniwersytetu Kijowskiego.

W tym okresie związała uczuciowo się z Leopoldem Lisem-Kulą, pierwszym Komendantem POW w Kijowie, ulubieńcem Józefa Piłsudskiego. W marcu 1919 roku jej ukochany w walkach z Ukraińcami. Maria do końca życia pozostała wierna swojej pierwszej miłości i nigdy nie wyszła za mąż. Pod koniec 1919 roku została żołnierzem Wojska Polskiego. W szeregach Ochotniczej Legii Kobiet broniła Lwowa przed wojskami bolszewickimi. Za zasługi wojenne otrzymała Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Po wojnie pod koniec 1921 roku na zjeździe Ochotniczej Legii Kobiet w Poznaniu zabrała głos w sprawie dalszego udziału kobiet w pomocniczej służbie wojskowej. Polskim władzom wojskowym spodobał się jej projekt. W 1922 roku jako jedna z czterech kobiet ukończyła półroczny kurs w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie i otrzymała przydział do referatu rezerw kobiecych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W 1923 roku powołano paramilitarną organizację kobiecą Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Kobiety odbywały przeszkolenie w zakresie wojskowej służby pomocniczej.

W latach 1928–1934 Maria Wittek była komendantką naczelną Przysposobienia Wojskowego Kobiet. W późniejszych latach powierzono jej stanowisko naczelnika Wydziału Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Kobiet w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Podczas wojny obronnej w 1939 roku była komendantką główną Kobiecych Batalionów Pomocniczej Służby Wojskowej. 15 września otrzymała awans do stopnia pułkownika. Brała udział w obronie Lwowa. Po klęsce wrześniowej przedostała się do Warszawy, gdzie wstąpiła do Służby Zwycięstwu Polski. Wykorzystując struktury POW oraz Przysposobienia Wojskowego Kobiet sformowała Wojskową Służbę Kobiet. Brała udział w powstaniu warszawskim. Po kapitulacji opuściła miasto z ludnością cywilną. Kontynuowała działalność konspiracyjną w Częstochowie.

Po wojnie prowadziła sekcję przysposobienia wojskowego kobiet w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. W 1949 roku na podstawie fałszywych oskarżeń na kilka miesięcy trafiła do aresztu. Od 1951 roku pracowała w kiosku „Ruchu” w Polskim Radiu. Była inicjatorką Komisji Historii Kobiet przy Towarzystwie Miłośników Historii w Warszawie.

2 maja 1991 roku jako pierwsza kobieta w historii Wojska Polskiego otrzymała stopień generała brygady. Zmarła 19 kwietnia 1997 roku w Warszawie. W dziesiątą rocznicę jej śmierci przy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odsłonięto pomnik przedstawiający postać Marii Wittek.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły