Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Marceli Cerklewicz

wtorek,

Marceli Cerklewicz

Dziś mija rocznica urodzin majora piechoty Wojska Polskiego, komendanta pomorskiej organizacji konspiracyjnej „Grunwald”, kawalera Orderu Virtuti Militari.

Marceli Cerklewicz urodził się 26 kwietnia 1889 roku w Barze na Podolu. Jego ojciec walczył w powstaniu styczniowym. W 1907 roku ukończył szkołę realną. Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Kijowskiego Instytutu Politechnicznego. Naukę przerwał wybuch pierwszej wojny światowej. Cerklewicz został zmobilizowany. Jesienią 1915 roku przeniesiono go do służby w polskim Legionie Puławskim.

W listopadzie 1918 roku brał udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie. Ochotniczo wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego. Brał udział w powstaniu wielkopolskim, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Na początku sierpnia 1920 roku objął dowództwo 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Za bohaterską postawę podczas bitwy warszawskiej otrzymał Order Virtuti Militari.

Po zakończeniu walk o granice Rzeczpospolitej pozostał w wojsku. Służył w kilku jednostkach piechoty. W 1930 roku otrzymał awans do stopnia majora. W 1935 roku przeszedł w stan spoczynku. Od 1938 roku mieszkał w Toruniu. Brał udział w tworzeniu pomorskiej sieci dywersji pozafrontowej, współpracował z bydgoską ekspozyturą Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Prawdopodobnie z ramienia Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII objął stanowisko inspektora obszarowego Tajnej Organizacji Wojskowej „Grunwald” na teren Pomorza.

W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany. Podczas kampanii wrześniowej walczył w obronie Modlina. Zgodnie z umową kapitulacyjną został zwolniony, jednak po powrocie do Torunia aresztowali go Niemcy. Dzięki pomocy przyjaciół trafił do szpitala, skąd wydostał się na wolność. Jeszcze jesienią brał udział w przekształceniu przedwojennych struktur sieci dywersji pozafrontowej na Pomorzu w cywilno-wojskową organizację konspiracyjną „Grunwald”. „Grunwald” od początku współpracował ze Służbą Zwycięstwu Polski, a następnie Związkiem Walki Zbrojnej.

Na przełomie 1939 i 1940 roku zagrożony aresztowaniem major Cerklewicz wyjechał do Warszawy. Wiosną 1940 roku wstąpił do uznającej zwierzchność rządu polskiego na emigracji Komendy Obrońców Polski. Objął stanowisko szefa wydziału wojskowego organizacji. W 1941 roku został zatrzymany przez gestapo. Po brutalnym śledztwie umieszczono go w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. Jego dalsze losy nie są dokładnie znane, prawdopodobnie zginął w obozie w 1942 roku.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły