Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Utworzenie Marynarki Wojennej

poniedziałek,

Utworzenie Marynarki Wojennej

Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską, mianując jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego, szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych.

–– rozkaz Józefa Piłsudskiego

Krótko po uzyskaniu niepodległości Polska składała się z niecałej Kongresówki i zachodniej części Galicji. Sprawa dostępu do morza była jeszcze niepewna i nieco odległa w czasie, nie przeszkodziło to jednak w tworzeniu polskich sił morskich.

Jeszcze przed przejęciem zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi przez Piłsudskiego pierwsze rozkazy związane z tworzeniem polskiej marynarki wojennej wydał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Tadeusz Rozwadowski. Dowódcą powracających do kraju marynarzy został pułkownik marynarki wojennej Bogumił Nowotny. Nowotny w dniach 8–10 listopada 1918 roku przejął od Niemców statki Flotylli Wiślanej.

28 listopada Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz o powołaniu „Marynarki Polskiej”. Szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych został Bogumił Nowotny.

Pierwsze jednostki zostały sformowane jeszcze w 1918 roku w Modlinie. Były to Flotylla Rzeczna, Oddział Zapasowy Marynarzy i Batalion Morski. Ich obsadę zapewnili marynarze z byłych flot zaborczych, w większości przypadków służyli wcześniej w marynarce Imperium Rosyjskiego. W kwietniu 1919 roku z łodzi i motorówek poniemieckich utworzono Flotyllę Pińską na rzece Pinie. W marcu tego roku po buncie marynarzy w Twierdzy Modlin do dymisji podał się Nowotny, nowym szefem Sekcji Marynarki Wojennej został wiceadmirał Kazimierz Porębski.

Pierwsze działania bojowe polskich marynarzy to operacje prowadzone przez uzbrojone jednostki pływające Flotylli Pińskiej. Wiosną 1919 roku miała miejsce pierwsza potyczka. W kwietniu 1920 roku podczas bitwy pod Czarnobylem polskie jednostki zatopiły statek sowiecki. Podczas bolszewickiej ofensywy w sierpniu 1920 roku Flotylla Pińska została rozwiązana, a jej statki zatopiono. Marynarze z Batalionu Morskiego przeformowanego w Pułk Morski brali udział w walkach z bolszewikami jako oddziały piechoty.

Na mocy traktatu wersalskiego Polacy otrzymali ponad 140 km wybrzeża, w tej strefie znajdowały się małe porty na Helu i w Pucku. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller w Pucku dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Pierwszy polski okręt wojenny ORP „Pomorzanin” kupił prywatnie komandor Józef Unrug.

Artykuł: Firma Dell

Firma Dell

Artykuł: Intel 80286

Intel 80286

Artykuł: Staże zawodowe techników informatyków

Staże zawodowe techników informatyków

Artykuł: Studniówka

Studniówka

Artykuł: Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły