Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ludwik Rudka

czwartek,

Ludwik Rudka

Ludwik Mikołaj Rudka urodził się 6 grudnia 1890 roku w Stryju. Ukończył gimnazjum w rodzinnym mieście, a następnie podjął studia na Uniwersytecie Franciszkańskim we Lwowie. W 1910 roku dołączył do Polskich Drużyn Strzeleckich, w 1914 był komendantem XXII Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Stryju. Po wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do Legionu Wschodniego, po rozwiązaniu tej jednostki przeszedł do Legionów Polskich. W 1916 roku uzyskał stopień podporucznika.

Po bitwie pod Rarańczą objął obowiązki szefa sztabu 5. Dywizji Strzelców Polskich na Ukrainie. W tym okresie otrzymał awans do stopnia kapitana. Po bitwie pod Kaniowem dostał się do niewoli niemieckiej, jednak szybko zdołał zbiec. W Kijowie wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Latem 1918 roku wyjechał do Moskwy, gdzie wkrótce został aresztowany przez funkcjonariuszy komunistycznej tajnej policji Czeka. Osadzono go w więzieniu na Łubiance, był przesłuchiwany m.in. przez Feliksa Dzierżyńskiego. Jesienią 1918 roku został zwolniony.

Po powrocie do kraju wstąpił do Wojska Polskiego. Służył w Oddziale IX Personalnym Sztabie Generalnym w Warszawie. W 1920 roku przeniesiono go do Departamentu Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Wiosną 1920 roku przeszedł do służby liniowej, brał udział w wyprawie kijowskiej. Podczas bitwy warszawskiej był szefem sztabu generała‑gubernatora Warszawy Franciszka Latinika.

Po zakończeniu walk z bolszewikami pozostał w wojsku. Początkowo pełnił służbę na stanowiskach sztabowych, później był oficerem kilku kolejnych jednostek piechoty. Od stycznia 1938 roku już jako pułkownik zajmował stanowisko szefa sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie. Na początku kampanii wrześniowej wraz z częścią swojego sztabu kierował rozmieszczaniem oddziałów zapasowych w rejonie Stanisławowa. Po sowieckiej agresji na Polskę organizował ewakuację polskich oddziałów do Rumunii i na Węgry.

Przez Rumunię przedostał się na Bliski Wschód. Latem 1940 roku objął obowiązki komendanta Ośrodka Zapasowego Brygady Strzelców Karpackich w ówczesnej Palestynie. Zmarł 10 lutego 1941 roku w szpitalu w Ramleh.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły