Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ludwik Bittner

poniedziałek,

Ludwik Bittner

Sześćdziesiąt lat temu zmarł generał brygady Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik kampanii wrześniowej, oficer Armii Krajowej, więzień sowieckich łagrów.

Ludwik Bittner urodził się 24 kwietnia 1892 roku w Stanisławowie. W 1911 roku otrzymał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Działał w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim. W sierpniu 1914 roku dołączył do polskich oddziałów formowanych przez Józefa Piłsudskiego. Został oficerem 2. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Po tzw. kryzysie przysięgowym znalazł się w szeregach Polskiej Siły Zbrojnej.

Jesieni a 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Dowodził batalionem zapasowym 34. Pułku Piechoty. Już jako major brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu walk o granice Rzeczpospolitej pozostał w wojsku. Do 1930 roku dowodził macierzystym 34. Pułkiem Piechoty, później służył jeszcze w kilku jednostkach. W 1939 roku posiadał stopień pułkownika i był zastępcą dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza generała Wilhelma Orlik-Rückemanna. Podczas kampanii wrześniowej brał udział w walkach z Niemcami i Armią Czerwoną.

Po klęsce wrześniowej już w październiku dołączył do Służby Zwycięstwu Polski. W latach 1941-1943 był komendantem Okręgu Lublin ZWZ/AK. 20 marca 1943 roku otrzymał awans do stopnia generała brygady. Z ramienia Komendy Głównej był pełnomocnikiem do spraw scalenia Batalionów Chłopskich z Armią Krajową. Podczas akcji „Burza” dowodził 9. Podlaską Dywizją Piechoty AK. Jego oddziały wspólnie z Armią Czerwoną wyparły Niemców z wielu miejscowości, m.in. były to Biała Podlaska, Międzyrzec i Łuków. W sierpniu 1944 roku został zatrzymany przez NKWD. Początkowo więziono go w obozie na Majdanku, później w obozie NKWD w Rembertowie. Ostatecznie wywieziono go w głąb ZSRR do sowieckich łagrów. Pod koniec 1947 roku został zwolniony. Zamieszkał w Warszawie, pracował jako dozorca w Biurze Odbudowy Stolicy. Zmarł 24 stycznia 1960 roku w Warszawie.

Jego syn Sławomir Maciej Bittner uczestniczył w wielu głośnych akcjach polskiego podziemia, m.in. w akcji pod Arsenałem i akcji „Góral”. 18 lutego 1944 roku został aresztowany przez Niemców. Jego dalsze losy nie są znane. Prawdopodobnie zginął 28 lutego 1944 roku rozstrzelany w ruinach getta warszawskiego.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły