Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Leonard Skierski

wtorek,

Leonard Skierski

Dziś mija rocznica urodzin generała Wojska Polskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, prawdopodobnie najstarszej ofiary zbrodni katyńskiej.

Leonard Kazimierz Skierski urodził się 26 kwietnia 1866 roku w Stopnicy. Pochodził ze starej rodziny szlacheckiej herbu Puchała wyznania kalwińskiego. Uczył się w Męskim Gimnazjum Rządowym w Kielcach. Ochotniczo wstąpił do carskiej armii. Ukończył Woroneski Korpus Kadetów i Michajłowską Szkołę Artyleryjską w Petersburgu. Służył w 3. Brygadzie Artylerii Gwardii, w 1906 roku uzyskał stopień pułkownika.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej walczył w szeregach macierzystej jednostki. W 1915 roku otrzymał awans do stopnia generała majora i objął dowództwo VII Brygady Artylerii. Później został szefem sztabu XXI Korpusu Armijnego. Po wybuchu w Rosji rewolucji lutowej zorganizował Stowarzyszenie Żołnierzy Polaków z zamiarem tworzenia polskiej jednostki. Po aresztowaniu przez bolszewików zdołał zbiec na Ukrainę. Wstąpił do II Korpusu Polskiego w Rosji. Po rozbrojeniu polskiej formacji przez wojska austro-węgierskie dołączył do oddziałów „białych”, rosyjskiej formacji walczącej z komunistami.

W 1919 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Dowodził 7. Dywizją Piechoty, z którą wziął udział w powstaniu śląskim. W sierpniu 1919 roku trafił do szeregów armii generała Hallera. Jako dowódca 1 Dywizji Strzelców Polskich walczył z bolszewikami na Wołyniu. Na czele 4. Dywizji Piechoty wziął udział w wyprawie kijowskiej. Podczas polskiej ofensywy po bitwie warszawskiej dowodził 4. Armią. Jego oddziały wspólnie z 2. Armią generała Edwarda Rydza-Śmigłego zdobyły Grodno, co znacznie przyczyniło się do polskiego sukcesu w operacji niemeńskiej.

Za zasługi wojenne otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. W 1922 roku otrzymał stopień generała dywizji. Zajmował wysokie stanowiska w Wojsku Polskim. Podczas przewrotu majowego w 1926 roku poparł Józefa Piłsudskiego, za co został aresztowany przez zwolenników rządu. Po objęciu władzy przez piłsudczyków był przez nich faworyzowany. Z końcem 1931 roku przeszedł w stan spoczynku.

W chwili agresji ZSRR na Polskę przebywał wraz z małżonką w majątku generała Stanisława Sołłohuba-Dowoyno w powiecie kobryńskim. 20 września generał Sołłohub-Dowoyno został zastrzelony we własnym domu przez funkcjonariusza NKWD, a generała Skierskiego aresztowano. Był przetrzymywany w obozie w Starobielsku. W 1940 roku został zamordowany w siedzibie NKWD w Charkowie. Prawdopodobnie był najstarszą ofiarą zbrodni katyńskiej. Jesienią 2007 roku postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pośmiertnie otrzymał stopień generała broni.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły