Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Legion Puławski

czwartek,

Legion Puławski

13 stycznia 1915 roku organizacją polskiej formacji zajął się Komitet Organizacyjny z generałem Edmundem Świdzińskim na czele. Legion Puławski powołano w czasie pierwszej wojny światowej pod auspicjami Komitetu Narodowego Polskiego.

14 sierpnia 1914 roku, po wybuchu wojny światowej, Naczelny Wódz Armii Imperium Rosyjskiego wielki książę Mikołaj Mikołajewicz wydał dekret o zjednoczeniu ziem polskich pod berłem carów. Akt ten został chłodno odebrany przez Polaków, jednak niektórzy z nich wystąpili z inicjatywą tworzenia oddziałów polskich w Rosji. Pierwszy taki oddział w sile dwustu żołnierzy używany przez Rosjan do ryzykownych zadań szybko poniósł duże straty i został rozwiązany.

Próbowano stworzyć autonomiczną polską formację wojskową w ramach armii carskiej. W październiku 1914 roku wydano zgodę ochotniczego na utworzenie polskiego oddziału partyzancko-wywiadowczego. Na miejsce formowania jednostki wyznaczono pomieszczenia Instytutu Agronomicznego i Leśnego w Puławach, stąd potocznie przyjęła ona nazwę Legionu Puławskiego. Rosjanie opóźniali dostawy uzbrojenia i umundurowania, co znacznie spowolniło proces szkolenia. Formacja nie spotkała się z większym zainteresowaniem Polaków, do końca roku zgłosiło się tylko kilkadziesiąt osób.

Sytuacja uległa dużej poprawie na początku 1915 roku. 13 stycznia z upoważnienia Komitetu Narodowego Polskiego organizacją oddziału zajął się Komitet Organizacyjny Legionów Polskich. Na jego czele stał generał Edmund Świdziński. Dzięki trafnym zmianom organizacyjnym ochotnicy zaczęli ściągać setkami. Biura werbunkowe prowadzono w Warszawie, Łomży, Siedlcach, Suwałkach, Lublinie, Płońsku i Kijowie. Do końca stycznia I Legion Polski liczył około tysiąca żołnierzy. Podjęto decyzję o tworzeniu 2 Legionu w Lublinie, gdzie na początku lutego skierowano 800 ochotników. Oczekiwano, że rosyjskie dowództwo pozwoli na służbę w polskiej formacji wszystkim chętnym oficerom Polakom, którzy wyrażą taką wolę, jednak te nadzieje nie zostały spełnione.

W marcu 1915 roku car Mikołaj II zabronił dalszego organizowania oddziałów polskich, a Legiony Polskie podporządkowano całkowicie rosyjskiemu dowództwu. Był to efekt wrogiego do Polaków nastawienia niektórych wyższych oficerów armii rosyjskiej. Legion Puławski stał się 739 drużyną nowoaleksandryjską, a Legion Lubelski - 740 drużyną lubelską. W walkach na froncie polskie oddziały wyróżniały się walecznością. Niestety powodowało to duże straty. W 1915 roku poległo kilkuset żołnierzy Legionu Puławskiego. 15 października 1915 roku formacja została rozwiązana, a jej żołnierze trafili do Brygady Strzelców Polskich.

Artykuł: Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Artykuł: „Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Artykuł: Bitwa pod Żyrzynem

Bitwa pod Żyrzynem

Artykuł: Mac Pro

Mac Pro

Artykuł: Samolot RWD-5

Samolot RWD-5

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły