Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Legia Akademicka

piątek,

Legia Akademicka

11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich utworzono ochotniczą formację wojskową – Legię Akademicką. Członkowie Legii pełnili służbę wartowniczą budynkach instytucji państwowych i wojskowych oraz składach i magazynach. Pod koniec listopada Legia została przeformowana w regularny oddział piechoty. 3 grudnia 1918 roku formacja otrzymała nazwę 36 Pułk Piechoty. Legie Akademickie zostały także utworzone w ośrodkach akademickich w Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Wilnie i Lwowie. Po wojnie polsko-bolszewickiej działalność Legii Akademickiej została zakończona.

Pierwsza reaktywacja nastąpiła w 1929 roku, działalność trwała do 1932. 27 listopada 1937 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie o reaktywacji Legii Akademickiej jako organizacji przysposobienia wojskowego słuchaczy szkół wyższych. Obowiązkowi odbycia przysposobienia do wojskowej służby pomocniczej podlegali studenci szkół akademickich i uczniowie (słuchacze) innych szkół wyższych państwowych i prywatnych uznanych za równorzędne. Wykonawcą rozporządzenia był Minister Spraw Wojskowych.

Naczelna Komenda Legii Akademickiej podlegała ministrowi poprzez Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Działalność Legii polegała na prowadzeniu ćwiczeń wojskowych w warunkach koszarowych oraz wykładach w salach uniwersyteckich. Ważną rolę odgrywało wychowanie fizyczne. Legia upowszechniała wiedzę wojskową i wychowywała w duchu szlachetnego polskiego militaryzmu – siły używanej w słusznych i sprawiedliwych sprawach.

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej działalność Legii Akademickiej została zawieszona. 22 maja 2000 żyjący kombatanci 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej we współpracy z Zarządem głównym Niezależnego Zrzeszenia Studentów reaktywowali Legię Akademicką w Warszawie. Obecnie tradycje kontynuują Legia Akademicka Warszawa, Krakowska Legia Akademicka oraz Legia Akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Artykuł: Firma Dell

Firma Dell

Artykuł: Intel 80286

Intel 80286

Artykuł: Staże zawodowe techników informatyków

Staże zawodowe techników informatyków

Artykuł: Studniówka

Studniówka

Artykuł: Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Staże zawodowe mechaników pojazdów samochodowych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły