Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kresowa Brygada Kawalerii

niedziela,

Kresowa Brygada Kawalerii

Czwartego dnia kampanii wrześniowej Kresowa Brygada Kawalerii włączyła się do walk.

1 kwietnia 1937 roku 2 Samodzielna Brygada Kawalerii została przemianowana na Kresową Brygadę Kawalerii. Dowództwo formacji stacjonowało w Brodach. 12 maja 1937 roku dowódcą jednostki został generał Marian Przewłocki. W 1939 roku zastąpił go pułkownik Stefan Hanka-Kulesza, były członek legendarnej siódemki „Beliny”. W sierpniu 1939 roku w skład jednostki wchodziły 12. Pułk Ułanów Podolskich, 20. Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, 22. Pułk Ułanów Podkarpackich, 6. Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stefana Żółkiewskiego, 4. batalion strzelców, 13. Dywizjon Artylerii Konnej, 61. dywizjon pancerny. Kresową Brygadę Kawalerii przydzielono do Armii „Łódź”. W przededniu wybuchu drugiej wojny światowej 12. Pułk Ułanów Podolskich wzmocnił Wołyńską Brygadę Kawalerii i uczestniczył m.in. w bitwie pod Mokrą.

3 września 1939 roku oddziały Brygady przybyły transportem kolejowym do miejscowości Szadek, gdzie wspólnie z 10. Dywizją Piechoty utworzyła Grupę Operacyjną „Sieradz” pod dowództwem generała Franciszka Dindorfa-Ankowicza. Tego dnia 61. Dywizjon Pancerny wszedł w kontakt ogniowy z nieprzyjacielskimi pododdziałami rozpoznawczymi. Nazajutrz Brygada starła się z niemiecką 24. Dywizją Piechot, po czym z niejasnych przyczyn ze stanowiska został usunięty dowódca Brygady, a jego miejsce zajął pułkownik Jerzy Grobicki. Rozkazem dowództwa jednostkę wzmocnił 1. Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

W następnych dniach Brygada prowadziła walki w rejonie rzeki Warty. Zagrożona okrążeniem 7 września ruszyła w stronę Zgierza. W trakcie odwrotu formacja uległa rozproszeniu. 10 września resztki Brygady przeprawiły się przez Wisłę w okolicach Otwocka, a następnego dnia dołączyły do Grupy Operacyjnej Kawalerii generała Władysława Andersa w składzie Frontu Północnego. 11 września otoczone przez przeciwnika 20. Pułk Ułanów oraz 6. Pułk Strzelców Konnych przestały istnieć.

Pododdziały dołączone do Grupy Operacyjnej Kawalerii brały udział w walkach m.in. pod Mińskiem Mazowieckim i Tomaszowem Lubelskim. Podczas próby przebicia się do granicy węgierskiej zostały całkowicie rozbite.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły