Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konrad Brandel

niedziela,

Konrad Brandel

16 października 1889 roku polski fotograf i wynalazca Konrad Brandel uzyskał patent na ręczny aparat do zdjęć migawkowych zwany fotorewolwerem.

Konrad Brandel urodził się 5 listopada 1838 roku w Warszawie. Ukończył klasę chemiczną warszawskiego Gimnazjum Realnego i w 1859 roku podjął pracę w zakładzie fotograficznym Karola Beyera, który był jednym z pionierów fotografii w Polsce. Jako pracownik Beyera 30 lipca 1865 roku z gondoli balonu lecącego nad Warszawą wykonał pierwsze polskie zdjęcia lotnicze. Prawdopodobnie był jedynym Polakiem, który w dziewiętnastym wieku fotografował z balonu. Posługiwał się aparatem „sekundowym” na szklane negatywy. W tym samym roku otworzył wraz z dwoma wspólnikami studio fotograficzne pod nazwą „K. Brandel i S-ka”. Przy jego zakładzie funkcjonowała także światłodrukarnia.

Firma Brandla była znana przede wszystkim z fotografii portretowej. W jego zakładzie swoje zdjęcia wykonywali aktorzy, malarze, literaci, naukowcy itp. Studio wykonywało również ówcześnie trudne do zrealizowania z uwagi na długi czas naświetlania zdjęcia dzieci. Znakiem firmowym stały się fotograficzne kalendarze naścienne Brandla. Zainteresowanie klientów budziły fotografie grupowe będące kompozycją pojedynczych zdjęć ułożonych na malowanym tle. Na potrzeby profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego Konrad Brandel wykonywał bezinteresownie zdjęcia rozmaitych schorzeń. Otrzymał za to honorowy tytuł fotografa Uniwersytetu Warszawskiego. Firma swoje zdjęcia wysyłała na liczne wystawy w kraju i za granicą, gdzie niejednokrotnie prace warszawskiego studia były nagradzane.

W latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku Konrad Brandel zainteresował się nowatorską techniką bromo-żelatynową, która pozwalała wykonywać zdjęcia o znacznie skróconym czasie naświetlania. Opracował przenośny aparat, pozwalający na wykonywanie zdjęć poruszających się obiektów. Urządzenie zostało nazwane fotorewolwerem Brandla. 16 października 1889 roku Brandel uzyskał patent o numerze 11515 na aparat z magazynkiem na 25 klisz. Fotorewolwer był prekursorską konstrukcją aparatu reporterskiego. Aparat Brandla był wytwarzany przez jego kuzyna stolarza, jedynie obiektywy były sprowadzane z uznanych firm. Produkcja odbywała się na zamówienie, wśród odbiorców byli tak znani artyści, jak Wojciech Gerson, Henryk Siemiradzki, Gierymski i Kossak.

Z pomocą fotorewolweru Brandl fotografował codzienne życie Warszawy. Wiele z jego zdjęć trafiło do prasy, stale współpracował m.in. z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Fotografem Warszawskim” i „Wędrowcem”. Jego zdjęcia były unikalną dokumentacją fotograficzną Warszawy końca dziewiętnastego wieku. W roku 1900, w wieku 62 lat, wycofał się z pracy i opuścił rodzinne miasto. Zamieszkał w posiadłości w Łyszkowicach. Zmarł 28 października 1920 roku w Toruniu.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły