Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kazimierz Swoszowski

poniedziałek,

Kazimierz Swoszowski

Kazimierz Swoszowski urodził się 12 września 1893 roku w Osławicy na Podkarpaciu. W 1911 roku zdał maturę w sanockim C. K. Gimnazjum Męskim i rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Działał w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Po wybuchu pierwszej wojny światowej jako mieszkaniec zaboru austriackiego został wcielony do Armii Austro-Węgier. W 1916 roku ukończył szkołę obserwatorów i pilotów wojennych w Wiener Neustadt. Walczył na froncie włoskim jako obserwator w austriackim lotnictwie.

Pod koniec 1918 roku po powrocie do kraju ochotniczo zgłosił się do służby w lotnictwie polskim. Znalazł się w składzie Lwowskiej Grupy Lotniczej. Jako obserwator w stopniu porucznika brał udział w walkach z Ukraińcami. Następnie został pilotem 7. Eskadry Myśliwskiej kapitana Bastyra. Wykazywał się wielkim męstwem i odwagą.

Po zakończeniu walk z Ukraińcami otrzymał przydział do 6. Eskadry Wywiadowczej stacjonującej w Tarnopolu. Wkrótce został dowódcą tej jednostki. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 4 lutego 1920 roku podczas misji wywiadowczej nad frontem został zestrzelony przez przeciwnika. Razem z drugim członkiem załogi porucznikiem obserwatorem Feliksem Błaszkiewiczem tego samego dnia został rozstrzelany przez bolszewików. Pośmiertnie otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari i awans do stopnia kapitana.

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły