Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kazimierz Pogorzelski

poniedziałek,

Kazimierz Pogorzelski

Kazimierz Ludwik Pogorzelski urodził się 28 marca 1916 roku w Warszawie. Ukończył Gimnazjum im Jana Zamojskiego, w 1933 roku zdał egzamin dojrzałości. Ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 32 Pułku Piechoty w Modlinie. Po odbyciu ćwiczeń rezerwy w 1937 roku uzyskał awans do stopnia podporucznika. Od 1937 roku studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Naukę przerwał wybuch drugiej wojny światowej.

Podczas kampanii wrześniowej był żołnierzem 3. Warszawskiego Batalionu Pancernego. Jesienią 1939 roku wstąpił do organizacji konspiracyjnej „Pobudka”, która w 1942 roku podporządkowała się Armii Krajowej. Został oficerem 3 batalionu pancernego VI Zgrupowania AK pod dowództwem kapitana Stefana Golędzinowskiego. Wiosną 1943 roku objął dowództwo plutonu dywersji bojowej BD-3 I Obwodu Śródmieście Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Oddział BD-3 brał udział w wielu akcjach bojowych. Wiosną 1944 roku otrzymał awans do stopnia podporucznika.

W dniu wybuchu powstania warszawskiego dowodził plutonem Oddziału Dywersji Bojowej 3. Oddział ten miał ochraniać sztab Obwodu Śródmieście AK podpułkownika Franciszka Pfeiffera „Radwana”. Kazimierz Pogorzelski poległ 2 sierpnia 1944 roku na placu Małachowskiego. Pośmiertnie otrzymał awans do stopnia kapitana oraz został odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły