Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kazimierz Horoszkiewicz

czwartek,

Kazimierz Horoszkiewicz

Kazimierz Andrzej Horoszkiewicz urodził się 3 marca 1867 roku w Bajmakach, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Lwowa. Uczęszczał do C. K. Gimnazjum w Brzeżanach, w 1888 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Odbył jednoroczną służbę wojskową w Armii Austro-Węgier, którą zakończył w stopniu podporucznika. W 1895 roku został zawodowym oficerem, służył w lwowskim 19. Pułku Piechoty Obrony Krajowej.

W 1901 roku został przeniesiony do 17. Pułku Piechoty Obrony Krajowej w Rzeszowie. Rok przed wybuchem pierwszej wojny światowej wrócił do poprzedniej jednostki. W jego szeregach walczył podczas wojny na froncie rosyjskim, pod koniec działań wojennych w stopniu podpułkownika został dowódcą pułku.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego. Na początku 1919 roku został dowódcą 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Dowodził jednostką podczas wojny z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński, a następnie na jej czele wziął udział w wojnie z bolszewikami. Żołnierze 1. Pułku Strzelców Podhalańskich uczestniczyli m.in. w wyprawie kijowskiej, walkach na Polesiu, kontruderzeniu znad Wieprza, bitwie niemeńskiej.

Po zakończeniu walk o granice Rzeczpospolitej pozostał w wojsku. Od 1922 roku dowodził 23. Dywizji Piechoty w Katowicach, w tym okresie otrzymał awans do stopnia generał brygady. Na czele swojej jednostki zajął przyznane Polsce po plebiscycie tereny Górnego Śląska. 31 marca 1926 roku mianowano go na stopień generała dywizji, kilka miesięcy później przeszedł w stan spoczynku.

Do wybuchu drugiej wojny światowej mieszkał w Katowicach. Podczas kampanii wrześniowej uciekając przed Niemcami, dotarł do Lwowa, w efekcie znalazł się na terenie po sowiecką okupacją. Latem 1940 roku został wywieziony wraz z rodziną na Syberię. Po ataku Trzeciej Rzeszy na ZSRR i zawarciu układu Sikorski-Majski próbował wstąpić do tworzącej się Armii Anderesa. Miał wtedy 75 lat, zmarł 12 grudnia 1942 roku w Tobolsku podczas długiego marszu do miejsca rekrutacji.

Generał Kazimierz Horoszkiewicz podczas swojej służby w Wojsku Polskim wielokrotnie był odznaczany, otrzymał m.in. Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyż Walecznych, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 i francuski Krzyż Oficerski Orderu Legii Honorowej. W okresie pierwszej wojny światowej był także dekorowany licznymi wysokimi austriackimi odznaczeniami, były to m.in. Order Korony Żelaznej III klasy z dekoracją wojenną i mieczami, Krzyż Zasługi Wojskowej III klasy z dekoracją wojenną oraz Srebrny Medal Zasługi Wojskowej Signum Laudis z mieczami na wstążce Krzyża Zasługi Wojskowej. Dodatkowo otrzymał także pruski Krzyż Żelazny.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły