Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kazimierz Burczak

niedziela,

Kazimierz Burczak

Dzisiaj mija rocznica urodzin oficera Wojska Polskiego, uczestnika wojny z bolszewikami i kampanii wrześniowej, ofiary zbrodni katyńskiej.

Kazimierz Franciszek Burczak urodził się 13 marca 1895 we Lwowie. W rodzinnym mieście ukończył gimnazjum. Działał w tajnym skautingu i w organizacji „Zarzewie”. Po wybuchu pierwszej wojny światowej ochotniczo wstąpił do Legionów Polskich. Był żołnierzem 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich. W maju 1915 roku, w rozegranej między wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi bitwie pod Konarami został ciężko ranny. W czerwcu 1916 roku wykazał się nieprzeciętną walecznością i odwagą w walkach nad Styrem.

Rok później ukończył szkołę oficerską przy 1 Pułku Piechoty w Zambrowie. Po kryzysie przysięgowym został przymusowo wcielony do armii austriackiej. Pojechał na front włoski. Latem 1918 roku zdezerterował z armii cesarskiej i wrócił do kraju. Wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 30 lipca do 1 listopada 1918 roku był komendantem Obwodu Puławy POW.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego. Otrzymał przydział do 5. Pułku Piechoty Legionów. W stopniu podporucznika dowodził plutonem w batalionie zapasowym. W lutym 1919 roku objął dowództwo kompanii. W marcu 1920 roku otrzymał awans do stopnia porucznika oraz przydział do 1 Pułku Piechoty Legionów. Z jednostką tą przeszedł szlak bojowy podczas wojny polsko-bolszewickiej. Za swoją postawę w Legionach i w trakcie wojny z bolszewikami otrzymał Order Virtuti Militari.

Po zakończeniu wojny pozostał w wojsku jako oficer zawodowy. W 1922 roku awansował do stopnia kapitana. W latach 1928–1930 odbył studia w Wyższej Szkole Wojennej. W 1931 roku objął stanowisko zastępcy pułku w 1. Pułku Piechoty Legionów. Rok później został dyrektorem nauk Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Od listopada 1935 roku dowodził 1. Pułkiem Piechoty Legionów. W 1938 roku otrzymał awans do stopnia pułkownika.

Podczas kampanii wrześniowej dowodził swoją macierzystą jednostką. 14 września pod Trzcińcem został ranny. Po agresji ZSRR dostał się niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Starobielsku. Zastał zamordowany przez NKWD wiosną 1940 roku w Charkowie. W 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński awansował pośmiertnie Kazimierza Burczaka do stopnia generała brygady.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły