Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kazimierz Olechnowicz-Czerkas

środa,

Kazimierz Olechnowicz-Czerkas

Kazimierz Olechnowicz-Czerkas urodził się 16 marca 1893 roku w Sienicznie w majątku Siniczino w powiecie połockim. Ukończył szkołę handlową w Kijowie, naukę kontynuował jako student Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Kijowskiej. Po wybuchu pierwszej wojny światowej został wcielony do armii carskiej. Wiosną 1915 roku po odbyciu kursu Oficerskiej Szkoły Wojskowej w Kijowie otrzymał przydział do 2. Kaukaskiego Pułku Strzelców. Za zasługi w walkach z Niemcami otrzymał order Św. Jerzego.

Pod koniec 1916 roku skierowano go na przeszkolenie pilotażowe w szkole lotniczej w Gatczynie. Po wybuchu rewolucji październikowej dołączył do I Korpusu Polskiego w Rosji generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Jako Dowborczyk służył w I Polskim Oddziale Awiacyjnym. Na początku 1919 roku wstąpił do Wojska Polskiego, jako lotnik trafił do 2. Eskadry Lotniczej. Kilka miesięcy później oddelegowano go na szkolenie do Francuskiej Szkoły Pilotów w Warszawie, po jego odbyciu ukończył kurs wyższego pilotażu w Stacji Lotniczej Ławica.

Wiosną 1920 roku wrócił do służby w macierzystej jednostce. Brał udział w walkach z bolszewikami, odbył liczne loty rozpoznawcze, podczas których często atakował nieprzyjacielskie oddziały, co było bardzo niebezpieczne, ponieważ wymagało znacznego obniżenia pułapu lotu i ręcznego zrzucania granatów i bomb. Podczas takich operacji kilkukrotnie został raniony.

Po zakończeniu walk o granice Rzeczpospolitej pozostał w wojsku, służył w kilku jednostkach, m.in. w toruńskim 4. Pułku Lotniczym. W 1929 roku w stopniu majora przeszedł w stan spoczynku. W 1939 roku pracował jako instruktor w Szkole Pilotów w Masłowicach. Został zmobilizowany do 4. Pułku Lotniczego. Po agresji ZSRR na Polskę przekroczył granicę rumuńską. Zdołał dotrzeć do Francji, gdzie dołączył do formowanych polskich jednostek. Po upadku Francuzów znalazł się w Wielkiej Brytanii, był pilotem 305. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Po demobilizacji wrócił do Polski. Zmarł 23 kwietnia 1972 roku.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły