Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Karol Kostecki „Kostek”

niedziela,

Karol Kostecki „Kostek”

27 lutego przypada rocznica urodzin polskiego nauczyciela, bohatera kampanii wrześniowej, dowódcy partyzanckiego oddziału Armii Krajowej, żołnierza antykomunistycznego podziemia.

Karol Kazimierz Kostecki urodził się 27 lutego 1917 roku w Stanisławowie. W rodzinnym mieście ukończył Państwowe Seminarium Pedagogiczne. Odbył Kurs Dywizyjny Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 19. Pułku Piechoty we Lwowie. W 1939 roku został absolwentem Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie. Przed wybuchem drugiej wojny światowej służył jak dowódca plutonu w 79 Pułku Piechoty, w Armii Modlin. Jako nauczyciel, uczył niektórych podwładnych pisać i czytać.

Walczył w kampanii wrześniowej, najpierw w bitwie pod Mławą, a następnie w obronie Warszawy. 15 września objął dowództwo kompanii. 24 września został ciężko ranny i trafił do szpitala. Trzy dni później za męstwo w walce otrzymał Krzyż Walecznych. Wojnę obronną 1939 roku zakończył w stopniu podporucznika. Po kapitulacji stolicy dostał się do niemieckiej niewoli. Jako ranny pozostał pod nadzorem w szpitalu.

Na początku 1940 roku zdołał uciec ze szpitala. Już tydzień później złożył przysięgę Związku Walki Zbrojnej. Oddelegowano go jako kuriera organizacji na tereny okupowane przez Sowietów. Za nielegalne przekroczenie granicy został aresztowany przez NKWD. Pół roku przebywał w więzieniu na ulicy Kazimierzowskiej we Lwowie. W październiku wyszedł na wolność. Po nawiązaniu kontaktu z lokalnymi przedstawicielami ZWZ odesłano go do Chodorowa, gdzie mieszkali jego rodzice. Po agresji Niemiec na ZSRR wyjechał do Warszawy.

Wiosną 1943 roku został żołnierzem batalionu majora Wilhelma Szczepankiewicza „Drugaka” z Obwodu Tomaszów Lubelski. W listopadzie objął dowództwo kompanii „Narol”. Jesienią 1943 roku na terenie Obwodu Tomaszów Lubelski zaczęły pojawiać się pierwsze oddziały UPA. Znane były informacje o rzeziach dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Kostecki otrzymał rozkaz zorganizowania obrony przed UPA na swoim odcinku. Wiosną 1944 roku kompania „Narol” liczyła około trzystu żołnierzy.

W tym okresie w okolicach Tomaszowa Lubelskiego rozpoczęły się działania zaczepne UPA. Kostecki brał udział w osłanianiu ewakuacji ludności z zagrożonych rejonów. 1 maja otrzymał awans do stopnia kapitana i swój drugi Krzyż Walecznych. 21 maja 1944 roku nad ranem UPA zaatakowała Narol. Kostecki wyróżnił się podczas obrony, zorganizowany przez niego kontratak pozwolił odrzucić ukraińskie oddziały. Przeprowadzony dwa tygodnie później kolejny atak UPA również został odparty.

„Kostek” ze swoim oddziałem wziął udział w akcji „Burza”. Zagrożony aresztowaniem po wkroczeniu Armii Czerwonej pozostał w konspiracji. Jesienią 1945 roku wstąpił do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W nocy z 13 na 14 listopada 1945 roku oddział pod jego dowództwem rozbił komunistyczne więzienie w Tomaszowie Lubelskim. Uwolniono siedemdziesięciu więźniów. Akcja była perfekcyjnie przeprowadzona, nie odnotowano żadnych strat.

W styczniu 1947 roku Karol Kostecki został zatrzymany przez komunistyczne służby. Został skazany na sześciokrotną karę śmierci. Po tzw. amnestii wyrok zmieniono na piętnaście lat więzienia. Pod koniec 1956 roku „Kostek” wyszedł na wolność. Pracował jako nauczyciel we Wrocławiu. W wolnej Polsce, w 1992 roku Sąd Wojewódzki w Rzeszowie stwierdził nieważność wyroku z 1947 roku. W 1994 roku otrzymał Krzyż Srebrny Virtuti Militari. Karol Kostecki zmarł 14 stycznia 1998 roku.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły