Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Krzysztof Kamil Baczyński

piątek,

Krzysztof Kamil Baczyński

„Cóż należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga brylantami”

–– historyk literatury polskiej Stanisław Pigoń.

Krzysztof Kamil Baczyński przyszedł na świat już w niepodległej Polsce, urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. W Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego uczył się w jednej klasie z późniejszymi bohaterami polskiego ruchu oporu Tadeuszem Zawadzkim „Zośką”, Janem Bytnarem „Rudym” i Maciejem Aleksym Dawidowskim „Alkiem”. W maju 1939 roku zdał maturę, chciał podjąć studia w Akademii Sztuk Pięknych, jednak plany pokrzyżował wybuch wojny.

Okres okupacji niemieckiej spędził w Warszawie. W połowie 1942 roku wziął ślub z Barbarą Drapczyńską. Studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, w 1943 roku porzucił studia i poświęcił się konspiracji. Był żołnierzem kompanii „Rudy” w batalionie „Zośka” Armii Krajowej. W maju 1944 roku po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola” otrzymał stopień starszego strzelca podchorążego.

Podczas wojny opublikował pięć tomików poezji – „Zamknięty echem” (lato 1940), „Dwie miłości” (jesień 1940), „Wiersze wybrane” (maj 1942), „Arkusz poetycki Nr 1” (1944) oraz „Śpiew z pożogi” (1944). Jego utwory pojawiały się także w antologiach i prasie konspiracyjnej, jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich poetów czasów okupacji.

Kilka tygodni przed wybuchem powstania warszawskiego Baczyński został żołnierzem harcerskiego batalionu „Parasol”. 1 sierpnia 1944 roku nie zdołał dotrzeć na punkt koncentracji swojej jednostki i przyłączył się do oddziału ochotników. Czwartego dnia powstania zginął od kuli snajpera w rejonie pałacu Blanka, w powstaniu warszawskim zginęła także jego ciężarna żona.

Poezja Baczyńskiego

Artykuł: Szkolny Mistrz Ortografii

Szkolny Mistrz Ortografii

Artykuł: AMD Virtualization

AMD Virtualization

Artykuł: Rocznica premiery bazy danych MySQL

Rocznica premiery bazy danych MySQL

Artykuł: Bitwa pod Lanckoroną

Bitwa pod Lanckoroną

Artykuł: Żaglowiec szkolny „Lwów”

Żaglowiec szkolny „Lwów”

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły