Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jan Magura

środa,

Jan Magura

Jan Henryk Magura urodził się 23 lutego 1922 roku w Potoku na Podkarpaciu. Miał brata bliźniaka Stanisława. Szkołę powszechną ukończył w Krośnie, w tym mieście uczył się także w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, w 1939 roku ukończył pierwszą klasę liceum. Od młodych lat działał w harcerstwie, był drużynowym IV Drużyny Harcerzy im. Jana Sobieskiego w Krośnie, ukończył także kurs podharcmistrzowski. W czasie wakacji w 1939 roku uzyskał Kategorię B pilota szybowcowego w Szkole Szybowcowej LOPP w Tęgoborzu.

Po wybuchu drugiej wojny światowej pełnił służbę wartowniczą w oddziale Przysposobienia Wojskowego. Kiedy do Krosna zbliżyli się Niemcy, wraz z ojcem i bratem ruszył w stronę Lwowa z nadzieją dołączenia do polskich oddziałów. Po wkroczeniu Sowietów wracając do domu, musieli nielegalnie forsować granicę na rzece San obsadzoną niemieckimi i sowieckimi posterunkami. Jeszcze jesienią w 1939 roku wstąpił do Tajnej Organizacji Wojskowej. Wraz z bratem pomagał w przekraczaniu granicy uchodźcom udającym się do wojska we Francji.

Brał udział w wielu akcjach sabotażowo-dywersyjnych, m.in. w 1943 roku wraz z bratem uczestniczył w udanym ataku na kasę zarządu firmy Karpathen Ol Aktreingese Uschaff w Krośnie przeprowadzonym w celu pozyskania pieniędzy na działalność Armii Krajowej. Na początku stycznia 1944 roku funkcjonariusze krośnieńskiego gestapo przeprowadzili liczne aresztowania działaczy polskiego podziemia, wśród zatrzymanych znaleźli się także bracia Magurowie. Przeszli oni brutalne śledztwo, jednak nie ujawnili żadnych informacji. Oficer dywersji Komendy Podokręgu AK Rzeszów Zenon Sobota próbował zrealizować akcję odbicia braci z rąk gestapo, ale mimo zorganizowania zespołu dywersyjnego złożonego z doświadczonych żołnierzy podziemia i usilnych starań, nie udało się ustalić trasy i terminu transportu więźniów do Krakowa.

13 stycznia 1944 roku braci Magierów przewieziono do krakowskiego więzienia przy ulicy Montelupich. Paczka dla Jana wysłana przez matkę pod koniec stycznia wróciła z datą 4 lutego 1944 roku, prawdopodobnie Jan Magiera został rozstrzelany w grupie innych więźniów w odwecie za zamach na pociąg Hansa Franka. 22 lutego 1944 roku przyszło zapotrzebowanie na paczkę od Stanisława Magiery, później także po nim ślad zaginął.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły