Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zwycięzca spod Kircholmu

sobota,

Zwycięzca spod Kircholmu

Dzisiaj przypada rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku siedemnastego wieku. Pod jego dowództwem w 1605 roku pod Kircholmem wojska polsko-litewskie rozgromiły ponad trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką.

„Policzym ich, jak ich pobijem” –– Jan Karol Chodkiewicz przed bitwą pod Kircholmem.

Jan Karol Chodkiewicz urodził się w 1560 roku. Był synem marszałka wielkiego litewskiego Jana Hieronimowicza oraz wojewodzianki krakowskiej Krystyny Zborowskiej. Uczył się w wileńskim kolegium jezuickim. Jako potomek potężnej rodzinie magnackiej od najmłodszych lat ćwiczył jazdę konną i posługiwanie się bronią. Początkowo uczył się w wileńskim kolegium jezuickim. Naukę kontynuował jako student filozofii i prawa na bawarskim uniwersytecie w Ingolstadt. Ukończył studia z wyróżnieniem w 1589 roku. Dziesięć lat później rozpoczął swoją błyskotliwą karierę wojskową. W 1596 roku wziął udział w tłumieniu kozackiego powstania Nalewajki.

W roku 1600 został hetmanem polnym litewskim. Z licznymi sukcesami wziął udział w wojnie inflanckiej. W 1601 roku pobił armię szwedzką w bitwie pod Kokenhausen. W 1603 roku odebrał Szwedom Dorpat i obronił Rygę. 23 września 1604 roku odniósł błyskotliwe zwycięstwo w bitwie pod Białym Kamieniem, gdzie pokonał trzykrotnie liczniejszych Szwedów przy niewielkich stratach własnych. Jako jedno z najświetniejszych zwycięstw I Rzeczypospolitej do historii przeszła bitwa pod Kircholmem. Czterotysięczne oddziały polsko-litewskie pod dowództwem Chodkiewicza rozgromiły czternaście tysięcy Szwedów. W walkach zginęło tylko około stu żołnierzy Rzeczypospolitej, po przeciwnej stronie poległo dziewięć tysięcy ludzi. Nazwisko Chodkiewicza stało się znane na całym świecie.

W 1607 roku został odwołany z Inflant i skierowany do tłumienia rokoszu sandomierskiego. Po zerwaniu rozejmu przez Szwedów w 1609 zdobył Parnawę i Dyjament. Chodkiewicz brał udział w walkach polsko-rosyjskich. We wrześniu 1611 roku ruszył na odsiecz oblężonej polskiej załodze moskiewskiego Kremla. W latach 1613–1615 walczył pod Smoleńskiem. W 1617 był wodzem naczelnym kolejnej wyprawy na Moskwę. Jego ostatnią bitwą okazało się starcie z Turkami pod Chocimiem. Hetman Jan Karol Chodkiewicz zmarł w oblężonym obozie zwyciężony przez chorobę 24 września 1621 roku.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły