Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jan Borysewicz „Krysia”

poniedziałek,

Jan Borysewicz „Krysia”

Dzisiaj przypada rocznica urodzin Jana Borysewicza – legendarnego żołnierza AK na Nowogródczyźnie.

Urodził się 12 września 1913 roku we wsi Dworczany na Nowogródczyźnie. W 1935 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Szczuczynie Nowogródzkim. Udzielał się w harcerstwie. Postanowił zostać zawodowym żołnierzem. W 1938 roku w ukończył Szkołę Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej. Został oficerem suwalskiego 41 pułku piechoty. Wraz z tą jednostką walczył w kampanii wrześniowej. Zdołał uniknąć niewoli i powrócił do rodzinnego domu. W 1940 roku został aresztowany przez NKWD. Osadzono go w więzieniu. Po agresji Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 roku zbiegł w czasie ewakuacji więzienia.

Po powrocie w rodzinne strony wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Przyjął pseudonim „Krysia”. Dowodził plutonem na terenie Wasiliszek. Zabiegał u przełożonych o zgodę na sformowanie oddziału partyzanckiego i podjęcie działań zbrojnych. Po jej uzyskaniu późną wiosną 1943 roku zorganizował niewielką, liczącą siedmiu ludzi grupę partyzancką organizacyjnie nazwaną jako oddział partyzancki nr 314. Rok później pod jego komendą znajdowało się już 650 żołnierzy. Nazywano ich Krysiakami. Przeprowadzili oni wiele spektakularnych akcji bojowych skierowanych przeciwko Niemcom. Borysewicz ciszył się szacunkiem wśród żołnierzy i ludności cywilnej. Jego legendę budowały także sukcesy militarne.

Na początku lica 1944 roku batalion „Krysi” został skierowany do operacji „Ostra Brama”. Wobec nieprecyzyjnych rozkazów jednostka nie brała udziału w szturmie na Wilno. „Krysia” zdołał uniknąć rozbrojenia przez Sowietów. Zgodnie z rozkazem przełożonych rozformował oddział, jednak już po kilku dniach powrócił na macierzysty teren na czele niewielkiej grupy żołnierzy. W tym okresie przyjął nowy pseudonim – „Mściciel”. Zaczął organizować oddział na nowo, tym razem przeciwnikiem byli Sowieci. Żołnierze „Mściciela” chronili miejscową ludność przed przymusowym poborem do sowieckiego wojska i represjami NKWD. W nocy z 6 na 7 grudnia 1944 roku rozbili areszt NKWD w Ejszyszkach. Uwolniono 34 więźniów.

Jan Borysewicz zginął 21 stycznia 1945 roku w zasadzce zorganizowanej przez grupę operacyjną NKWD. Jego zwłoki Sowieci obwozili po wsiach i miasteczkach Ziemi Lidzkiej.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły