Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ignacy Zaborowski

środa,

Ignacy Zaborowski

2 listopada 1754 roku w województwie ruskim urodził się Ignacy Zaborowski. Był autorem podręcznika „Geometria praktyczna i Logarytmy dla szkół narodowych” – pierwszych polskich tablic logarytmicznych.

Uczył się w szkole pijarów w Złoczowie. Następnie wykładał w szkole pijarskiej w Warężu, Łomżyńskiej Szkole Pijarskiej oraz Collegium Nobilium. W Collegium Nobilium w latach 1799–1801 pełnił funkcję rektora. Od 1800 roku działał w Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Był autorem kilku ważnych dla polskiej edukacji podręczników. Jego „Jeometria praktyczna” miała duży wpływ na wyodrębnienie się miernictwa jako odrębnej dyscypliny naukowej. Była także wyróżniającą się pozycją na tle innych książek z tej dziedziny, także zagranicznych. „Geometria praktyczna i Logarytmy dla szkół narodowych” to pierwsze polskie tablice logarytmiczne. Za to dzieło Ignacy Zaborowski uzyskał od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Medal Merentibus.

Prace Ignacego Zaborowskiego:

  • Jeometria praktyczna (1786);
  • Logarytmy dlá szkół narodowych (1787);
  • Tablice matematyczne (1797);
  • Geometria wiejska.
Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły