Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ignacy Skowron

niedziela,

Ignacy Skowron

Ignacy Skowron urodził się 24 lipca 1915 roku w świętokrzyskiej wsi Osiny. Był uczniem szkoły powszechnej w Pierzchnicy, po zakończeniu nauki pracował dorywczo w gospodarstwach rolnych. W 1938 roku rozpoczął służbę wojskową, otrzymał przydział do 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Ukończył szkołę podoficerską. Wiosną 1939 roku przeniesiono go do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. 20 maja 1939 roku otrzymał awans do stopnia kaprala.

W 1924 roku Liga Narodów zdecydowała o przekazaniu Polsce półwyspu Westerplatte na potrzeby przeładunku broni i amunicji. Polacy otrzymali zakaz budowy umocnień na półwyspie, jednak na początku lat trzydziestych w ścisłej tajemnicy na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej zbudowano cztery żelbetowe wartownie. Po zaognieniu stosunków polsko-niemieckich, latem 1939 roku liczebność załogi zwiększono potajemnie do około 210 żołnierzy.

1 września 1939 roku o godzinie 4:48 na teren składnicy spadły pierwsze pociski. Walka obrońców Westerplatte stała się symbolem polskiego oporu przeciwko niemieckiej agresji. Kapral Skowron był członkiem załogi Wartowni nr 2. 1 września nad ranem pełnił wartę, był świadkiem pierwszych niemieckich salw. Polska placówka skapitulowała po siedmiu dniach walki z przeważającymi siłami przeciwnika. Jako jeniec trafił do Stalagu I A w okolicach Królewca, przymusowo pracował w majątku ziemskim. Po roku został zwolniony z powodów zdrowotnych. W rodzinnych stronach zatrudnił się na kolei. Dołączył do Związku Walki Zbrojnej, zdobywał informacje o transportach niemieckich i ruchach wojsk.

Po wojnie do przejścia na emeryturę pracował na kolei jako toromistrz. Miał sześcioro dzieci. Otrzymał wiele odznaczeń, były to m.in. Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”, Srebrny Medal „Zasłużonym na Polu Chwały”, Medal za Odrę, Nysę, Bałtyk, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jako bohater z Westerplatte otrzymywał kolejne awanse aż do stopnia majora. Zmarł 5 sierpnia 2012 roku, jako ostatni z obrońców Westerplatte.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły