Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Henryk Zygalski

piątek,

Henryk Zygalski

„Polscy matematycy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski z krajowego Biura Szyfrów złamali kody maszyny szyfrującej Enigma. Pracując razem z inżynierami fabryki AVA w Warszawie zbudowali bombę - pierwszą maszynę deszyfrująca kody Enigmy. Ich osiągnięcia były podstawą do dalszych prac Brytyjczyków nad deszyfracją, które w okresie późniejszym z pomocą Amerykanów, przyczyniły się do zakończenia II-giej wojny światowej. To prestiżowe wyróżnienie ostatecznie niweczy kolportowaną przez blisko 70 lat fałszywą informację przypisującą zasługi związane ze złamaniem kodów Enigmy tylko Brytyjczykom i Amerykanom”

–– komunikat przygotowany przez organizację IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) z USA

Henryk Zygalski urodził się 15 lipca 1908 roku w Poznaniu. Maturę zdał w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w rodzinnym mieście. Od 1926 roku studiował matematykę na Uniwersytecie Poznańskim. Jako jeden z najlepszych studentów został zakwalifikowany na kurs kryptologii realizowany na zlecenie Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Najlepsi kursanci mieli dołączyć do zespołu kryptologów pracujących w Biurze Szyfrów Sztabu Głównego. Po kursie w poznańskiej filii tej komórki zatrudniono Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Odegrali oni ogromną rolę w pracach nad opracowaniem metody złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej.

„Według historyków, złamanie kodu Enigmy – niemieckiej maszyny szyfrującej – przyczyniło się do ocalenia ok. 30 mln ludzi. Pierwsi dokonali tego Polacy – a nie, jak powszechnie powtarza się na świecie, Brytyjczycy czy Amerykanie.”

–– Katarzyna Dzierzbicka, „Zanim było Bletchley Park”, marianrejewski.pl

Na przełomie 1932 i 1933 roku trzej Polacy złamali kod maszyny uznawanej przez Niemców za cud techniki. Ich praca i osiągnięcia pozwoliły na zbudowanie działającej kopii Enigmy. Wkładem Zygalskiego było opracowanie tzw. płacht Zygalskiego – bardzo pracochłonnych w wykonaniu arkuszy perforowanego papieru służącego jako nośnik danych. Enigma była udoskonalana, jednak polscy matematycy wciąż rozszyfrowywali niemiecką korespondencję. W lipcu 1939 roku przekazano po jednym egzemplarzu polskiej repliki Enigmy wraz z dokumentacją agencjom wywiadu Wielkiej Brytanii i Francji.

Po wybuchu drugiej wojny światowej ośrodek w Pyrach został ewakuowany. Polscy kryptolodzy trafili do Francji. W 1943 roku Zygalski przedostał się do Anglii. Po zakończeniu wojny Zygalski pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako nauczyciel matematyki w prowincjonalnej szkole. Zmarł 30 sierpnia 1978 roku.

Szacuje się, że złamanie kodu Enigmy przyspieszyło koniec drugiej wojny światowej o 3 lata i ocaliło życie 30 milionów ludzi. Polacy stworzyli podstawowe metody pozwalające łamać niemieckie szyfry, które zostały później rozwinięte przez Brytyjczyków. Anglicy przez wiele lat starali się przywłaszczyć sobie wszystkie osiągnięcia związane ze złamaniem Enigmy.

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły