Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Harcerska Poczta Polowa

czwartek,

Harcerska Poczta Polowa

Poczta polowa 1

Już 2 sierpnia harcmistrz Kazimierz Grenda ps. „Granica” w dzielnicy Śródmieście-Południe zorganizował pierwszą pocztę polową. 4 sierpnia naczelnik Kwatery Głównej Szarych Szeregów hm. por. Stanisław Broniewski, ps. „Orsza” powołał Harcerską Pocztę Polową dla całej stolicy. Naczelnikiem Poczty był hm. ppor. Przemysław Górecki ps. „Kuropatwa”.

Poczta polowa 2

Utworzono osiem urzędów pocztowych, Główny Urząd Pocztowy ulokowano przy ulicy Świętokrzyskiej nr 28. Istniało czterdzieści skrzynek pocztowych. Obsługą zajmowali się harcerze Zawiszy – najmłodszej grupy harcerzy Szarych Szeregów. Powstańczy listonosze najczęściej mieli od 12 do 14 lat.

Poczta polowa 3

Roznoszenie listów było zajęciem bardzo ryzykownym. Młodzi harcerze często musieli przemykać pod ostrzałem wroga. Wielu z nich zginęło lub zostało ranionych. Niektórzy weszli z wypchaną listami pocztową torbą do kanału i już nigdy nie wrócili. Pierwszym poległym listonoszem był Zbigniew Banaś „Banan”.

Poczta polowa 4

W warunkach powstania poczta była poddana oczywistym rygorom. Listy mogły zawierać maksymalnie 25 słów i podlegały cenzurze. Przesyłki doręczano bez opłat, często nadawcy dobrowolnie dostarczali książki, opatrunki i żywność przeznaczone dla szpitali. 13 sierpnia wpłynęło 10 tysięcy listów, przeciętnie było od 3 do 6 tysięcy przesyłek dziennie. We wrześniu ukazały się znaczki Poczty Polowej.

Poczta polowa 5

Historia Harcerskiej Poczty Polowej nie skończyła się wraz z upadkiem powstania. Przez wiele lat w gruzach stolicy znajdowano niedoręczone listy. Niekiedy w ich pobliżu znajdowały się szczątki harcerza. Sporo znalazców kierując się ludzką solidarnością, starało się dostarczyć przesyłki do adresata. W powojennych warunkach nie było to łatwe – adresy były nieaktualne, większość budynków przestała istnieć.

Artykuł: Pentium II

Pentium II

Artykuł: Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Rocznica urodzin Władysława Reymonta

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły