Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Halszka Wasilewska

poniedziałek,

Halszka Wasilewska

Dzisiaj mija rocznica urodzin Halszki Wasilewskiej – uczestniczki dwóch wojen światowych, więźniarki obozu koncentracyjnego, majora Polskich Sił Zbrojnych.

Urodziła się 21 marca 1899 roku w Londynie. Jako dwuletnie dziecko zamieszkała z rodzicami w Krakowie. Była starszą siostrą działaczki komunistycznej Wandy Wasilewskiej. Jej ojciec blisko współpracował z Józefem Piłsudskim w Polskiej Partii Socjalistycznej. Studiowała filozofię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po zrobieniu specjalizacji z biologii podjęła pracę jako nauczycielka w gimnazjum dla dziewcząt we Lwowie.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpiła do służby sanitarnej I Brygady Legionów. W 1918 roku była kurierką Polskiej Organizacji Wojskowej w Krakowie. W męskim przebraniu uczestniczyła w obronie Lwowa. W dalszych walkach z Ukraińcami dowodziła patrolem telefonicznym. Ukończyła szkołę podoficerską.

Po wojnie polsko-bolszewickiej był współorganizatorką Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK). W latach 1928–1934 zajmowała stanowisko komendantki PWK we Lwowie. Równolegle pracowała w Urzędzie Dowództwa Okręgowego Korpusu. W 1939 roku została komendantką Centrum Wyszkolenia Instruktorek PWK w Warszawie. W kampanii wrześniowej dowodziła Batalionem Pomocniczej Służby Kobiet przy Dowództwie Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej.

Po klęsce wrześniowej wstąpiła do Służby Zwycięstwa Polski (SZP) w okręgu lwowskim. W 1941 roku objęła stanowisko referentki wyszkolenia w dowództwie Wojskowej Służby Kobiet przy Kwaterze Głównej Związku Walki Zbrojnej w Warszawie. Na początku 1943 roku aresztowało ją gestapo. W kwietniu osadzono ją w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück. Po wyzwoleniu w stopniu majora dowodziła 2. Batalionem Pomocniczej Służby Kobiet przy 1 Dywizji Pancernej generała Maczka.

Po demobilizacji zdecydowała się pozostać na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zmarła 8 lutego 1961 roku w Stafford.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły