Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Florian Marciniak - naczelnik Szarych Szeregów

piątek,

Florian Marciniak - naczelnik Szarych Szeregów

Harcmistrz Marciniak urodził się 4 maja 1915 w Gorzycach. W czasie wojny używał pseudonimów Jerzy Nowak, Nowak, J. Krzemień, Szary, Flo oraz przybranych nazwisk Jerzy Grzegorzewski, Mieczysław Kujawski.

Pochodził z wielodzietnej chłopskiej rodziny. W 1934 roku zdał maturę i zaczął studiować prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Pracował w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. Był związany mocno z harcerstwem. Pełnił funkcje drużynowego 21. Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Reytana, wiceprezesa Akademickiego Koła Harcerskiego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, kierownika Wydziału Młodzieży w Wielkopolskiej Komendzie Chorągwi Harcerzy, zastępcy komendanta Harcerskiej Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich koło Skoczowa. W 1938 roku w wieku 23 lat uzyskał stopień harcmistrza.

Gdy wybuchła druga wojna światowa działał w Pogotowiu Harcerzy w Poznaniu. Po wycofaniu się wojska z Poznania udał się do Warszawy, gdzie zorganizował Pogotowie Harcerzy i został jego komendantem. 27 września 1939 roku powstały Szare Szeregi a Florian Marciniak został ich naczelnikiem. Miał duży wpływ na program wychowawczy organizacji, był współautorem programu „Dziś, jutro, pojutrze”. Brał udział w przygotowaniach do akcji odbicia z rąk Gestapo Jana Bytnara „Rudego” (akcja pod Arsenałem).

6 maja 1943 roku Florian Marciniak został aresztowany przez Gestapo. Nie załamał się podczas przesłuchań w Alei Szucha i nie wydał współpracowników. Próbowano uwolnić Marciniaka. Okazało się, że Gestapo wozi Floriana Marciniaka po Warszawie, licząc na przypadkowe ujawnienie się jego znajomych z konspiracji. Grupy Szturmowe Szarych Szeregów utworzyły dwie grupy harcerzy. Pierwsza próbowała zlokalizować samochód z Marciniakiem, członkowie drugiej mieli przeprowadzić właściwą akcję. Niestety 11 maja bojowcy dowiedzieli się o wywiezieniu naczelnika ze stolicy do Poznania. Próbowano przeprowadzić wyjazdową akcję, jednak nie doszła ona do skutku.

Podczas transportu do Poznania Florian Marciniak wyskoczył z rozpędzonego samochodu, ale próba ucieczki zakończyła się niepowodzeniem. Był więziony w poznańskim Forcie VII. W 1944 roku trafił do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Groß-Rosen. Został zamordowany prawdopodobnie 18 lutego 1944 roku.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły