Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Światowy Dzień Turystyki

wtorek,

Światowy Dzień Turystyki

27 września obchodzimy święto World Tourism Day. Światowy Dzień Turystyki ustanowiony został decyzją Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych w 1979 roku. Obchody święta są okazją do podniesienia świadomości na temat roli turystyki na świecie. Pierwsze obchody odbyły się w 1980 roku. Hasło przewodnie z 1980 to „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”.

Od 1998 roku co roku inne państwo przewodniczy obchodom i obowiązuje kolejne hasło przewodnie.

 • 1998 – „Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze: klucz do rozwoju turystyki i promocji”;
 • 1999 – „Turystyka: zachowanie dziedzictwa świata w nowym tysiącleciu”;
 • 2000 – „Technologia i natura: dwa wyzwania dla turystyki na progu XXI wieku”;
 • 2001 – „Turystyka opłatą na rzecz pokoju i dialogu między cywilizacjami”;
 • 2002 – „Ekoturystyka kluczem do zrównoważonego rozwoju”;
 • 2003 – „Turystyka siłą napędową dla złagodzenia ubóstwa, tworzenia miejsc pracy i harmonii społecznej”;
 • 2004 – „Sport i turystyka: dwie żywotne siły wzajemnego zrozumienia, kultury i rozwoju społeczeństw”;
 • 2005 – „Podróże i transport: z wyobraźnią Juliusza Verne do rzeczywistości XXI wieku”;
 • 2006 – „Turystyka wzbogaca”;
 • 2007 – „Turystyka otwiera drzwi dla kobiet”;
 • 2008 – „Turystyka odpowiedzią na wyzwanie zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia”;
 • 2009 – „Turystyka – świętując różnorodność”;
 • 2010 – „Turystyka i bioróżnorodność”;
 • 2011 – „Turystyka – łączenie kultur”;
 • 2012 – „Turystyka i zrównoważona energia siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju”;
 • 2013 – „Turystyka i Woda – ochrona naszej wspólnej przyszłości”;
 • 2014 – „Turystyka i rozwój społeczeństwa”;
 • 2015 – „Miliard turystów, miliard możliwości”;
 • 2016 – „Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności”;
 • 2017 – „Zrównoważona turystyka narzędziem rozwoju”;
 • 2018 – „Świętując różnorodność”;
 • 2019 – „Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla wszystkich”;
 • 2020 – „Turystyka i rozwój obszarów wiejskich”;
 • 2021 – „Turystyka sprzyjająca włączeniu społecznemu”.
Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły