Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Blaise Pascal

niedziela,

Blaise Pascal

„Pamięć jest konieczna do wszystkich działań rozumu”

–– Blaise Pascal.

Blaise Pascal urodził się 19 czerwca 1623 roku w Clermont we Francji. W wieku trzech lat stracił matkę. Jego ojciec był sędzią, który interesował się również nauką, a w szczególności matematyką. Pascal miał dwie siostry. Po śmierci matki rodzina przeniosła się do Paryża. Rodzeństwo wykazywało się ponadprzeciętnymi zdolnościami intelektualnymi. Blaise Pascal w wieku jedenastu lat napisał pracę na temat dźwięków wydawanych przez wibrujące ciała. Jego zamiłowanie do matematyki było tak wielkie, że ojciec w trosce o naukę innych dziedzin zabronił mu się nią zajmować do ukończenia piętnastego roku życia. Szybko złapał syna na potajemnym łamaniu tego zakazu. Dwunastoletni Pascal kawałkiem węgla na ścianie wyprowadził niezależny dowód twierdzenia, iż suma miar kątów wewnętrznych trójkąta równa się podwojonemu kątowi prostemu.

Ojciec pod wrażeniem talentu syna pozwolił mu studiować dzieła Euklidesa. Szesnastoletni Blaise sformułował prawo znane współcześnie pod nazwą Twierdzenia Pascala. Prace młodego adepta matematyki były na tyle dojrzałe i skomplikowane, że zapoznany z nimi francuski wybitny uczony Kartezjusz nie chciał uwierzyć, że ich autorem jest nastolatek.

„Opinia większości jest opinią najmniej zdolnych”

–– Blaise Pascal.

W 1639 roku ojciec Blaise’a objął posadę królewskiego komisarza podatków w mieście Rouen. Trzy lata później osiemnastoletni Pascal postanowił ułatwić ojcu trudne kalkulacje wpływów i należności. Zbudował maszynę obliczeniową wykonującą działania dodawania i odejmowania. Wynalazek ten zwany był później kalkulatorem Pascala albo Pascaliną. Konstrukcja stanowiła duży przełom w rozwoju inżynierii komputerowej, jednak z powodu wysokiej ceny nie odniosła sukcesu komercyjnego. Pascal w ciągu następnych dziesięciu lat zbudował kilkadziesiąt udoskonalonych wersji Pascaliny.

Kolejna jego znana praca z dziedziny matematyki pochodzi z 1653 roku. Był nią „Traktat o trójkącie arytmetycznym”, w którym połączył studia nad prawdopodobieństwem z trójkątną tablicą liczb odkrytą siedemset lat wcześniej przez Chińczyków. Ten układ liczbowy przeszedł do historii matematyki jako trójkąt Pascala. Rok później zajmował się teorią gier hazardowych. W tym okresie jego współpracownikiem był autor wielu odkryć w teorii liczb Pierre de Fermat. Ich wspólna praca zaowocowała powstaniem matematycznej teorii prawdopodobieństwa.

Blaise Pascal wniósł wkład także na innych polach nauki. Jego rozważania na temat teorii prawdopodobieństwa, przyczyniły się do rozwoju nowoczesnej ekonomii i nauk społecznych. W dziedzinie fizyki wniósł wkład w mechanikę płynów i sprecyzował pojęcia ciśnienia i próżni.

„W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem”

–– Blaise Pascal.

W 1654 przeżył gwałtowny wstrząs religijny. Po nawróceniu porzucił działalność naukową, poświęcając się filozofii i teologii. Jego najbardziej znane dzieła z tego okresu to „Prowincjałki” i „Myśli”. Blaise Pascal przeżył tylko 39 lat. Całe życie miał problemy zdrowotne. Zmarł 19 sierpnia 1662 roku w Paryżu.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki

Artykuł: Środowisko LXQt

Środowisko LXQt

Artykuł: Free Software Street

Free Software Street

Artykuł: Włodzimierz Lech

Włodzimierz Lech

Artykuł: Władysław Klimowicz

Władysław Klimowicz

Artykuł: IBM 650

IBM 650

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły