Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Bitwa pod Oryninem

środa,

Bitwa pod Oryninem

28 września 1618 roku niedaleko Kamieńca Podolskiego Polacy starli się z oddziałami tatarskimi.

W maju 1618 roku Rzeczpospolitą najechali Tatarzy budziaccy. Okazało się, że była to jedynie przednia straż szykujących się do napaści oddziałów pod dowództwem Dewlet Gireja. Do polskich granic zbliżały się jednocześnie wojska tureckie.

Aby uchronić kraj od grabieży, Polacy skoncentrowali wojska kwarciane, pospolite ruszenie oraz oddziały prywatne. Na ich czele stanął hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski. Żołnierze Rzeczpospolitej stanęli w obozie pod Oryninem, niedaleko Kamieńca Podolskiego. Hetman Żółkiewski teoretycznie miał pod komendą dwadzieścia tysięcy ludzi, jednak niektórzy magnaci nie chcieli słuchać jego rozkazów, w efekcie rozłożono trzy odrębne obozy.

28 września polskie obozy zaatakowało kilkanaście tysięcy Tatarów. Główny impet uderzenia skierowany był na prywatny obóz Tomasza Zamoyskiego. Zrażony do niego po wcześniejszych kłótniach Żółkiewski nie pośpieszył z pomocą, stwierdzając: „Niech się młokos nauczy słuchać starego hetmana, a potem dowodzić”. Zamoyskiego od całkowitego pogromu uratowali książęta Janusz Ostrogski i Krzysztof Zbaraski. Tatarzy rozgromili oddział kilkudziesięciu husarzy księcia Janusza Poryckiego, który spóźniony przybył na miejsce koncentracji.

Nazajutrz Polacy ustawili się w zwartym szyku pod dowództwem Żółkiewskiego, dążąc do stoczenia walnej bitwy, jednak okazało się, że wcześniej w nocy, pod osłoną ciemności, Tatarzy ominęli polskie pozycje i udali się w głąb Rzeczpospolitej. Ich głównym celem był rabunek, a nie pokonanie wojsk przeciwnika. Tatarzy splądrowali województwa: podolskie, ruskie, wołyńskie i bracławskie, biorąc przy tym wiele tysięcy jasyru.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Intel Core i9

Intel Core i9

Artykuł: Święto Lotnictwa Polskiego

Święto Lotnictwa Polskiego

Artykuł: Quiz: Robert Lewandowski

Quiz: Robert Lewandowski

Artykuł: Bogumił Nowotny

Bogumił Nowotny

Artykuł: Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański

Artykuł: Polska Marynarka Wojenna w okresie Pierwszej Rzeczpospolitej

Polska Marynarka Wojenna w okresie Pierwszej Rzeczpospolitej

Artykuł: Utworzenie Marynarki Wojennej

Utworzenie Marynarki Wojennej

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły