Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Anna Cylejska

sobota,

Anna Cylejska

4 grudnia 1401 roku król Władysław II Jagiełło zaręczył się ze swoją przyszłą drugą żoną Anną Cylejską.

Po śmierci królowej Jadwigi Władysław Jagiełło planował kolejny związek małżeński, jego doradcy szybko znaleźli właściwą kandydatkę. Była nią wnuczka Kazimierza Wielkiego Anna Cylejska, od dziecka mieszkająca na Słowenii. Kiedy 16 lipca 1401 roku Anna przybyła do Krakowa pojawił się duży problem, ponieważ Jagiełło niepodziewanie zrezygnował z zaręczyn. Przyczynę decyzji króla dość wyraźnie opisał Jan Długosz: „Usiłował bowiem przez jakiś czas uniknąć i zerwać je, ponieważ dziewica Anna wydała mu się mało urodziwa. Z tego też powodu gniewał się nawet na swoich swatów [...], że zobaczywszy dziewczynę, powzięli decyzję małżeństwa”. Władysław zwlekał kilka miesięcy, padł argument, że panna słabo zna język polski, ale Annie na naukę wystarczyło pół roku. Małżeństwo zostało zawarte w 1402 roku.

Według wielu historyków polski król od początku nie miał innego wyjścia. Tło tej historii jest bardzo ciekawe. Król Polski Ludwik Węgierski panujący w latach 1370–1382 nie miał dziedzica męskiego. Według prawa i zwyczajów obowiązujących w Polsce żadna z jego córek nie mogła zostać jego następcą. Ludwik, chcąc zachować władzę dynastii andegaweńskiej, zmuszony był do nadzwyczajnych działań, jego wybiegi (i znaczące obniżenie podatków szlachcie) umożliwiły przyznanie praw do korony polskiej Jadwidze Andegaweńskiej. Po śmierci Ludwika Węgierskiego Jadwigę koronowano na króla Polski. Po zawarciu przez Jadwigę małżeństwa, koronowany został także jej mąż – Władysław Jagiełło, w efekcie krajem rządziło dwóch koronowanych królów.

Po śmierci królowej Jadwigi sytuacja Władysława stała się dość skomplikowana. Było to jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem – Jagiełło nie miał tak pewnej pozycji, jak później. Formalnie panował jako mąż króla Polski, wielu możnowładców uważało Jagiełłę za króla „na kontrakcie”, którego misja się zakończyła. Podobno to królowa Jadwiga na łożu śmierci zaproponowała kandydaturę Anny Cylejskiej – wnuczki Kazimierza Wielkiego, małżeństwo z przedstawicielką dynastii Piastów mogło Jagielle zapewnić polską koronę na zawsze.

Anna Cylejska była w trzecim stopniu spokrewniona z Jadwigą, wymaganej dyspensy udzielił papież Bonifacy IX. 29 stycznia 1402 roku w katedrze krakowskiej Anna Cylejska została drugą żoną Władysława Jagiełły, 25 lutego 1403 roku odbyła się jej koronacja na królową Polski. Z tego małżeństwa pochodziła urodzona 8 kwietnia 1408 roku córka Jadwiga. Druga żona Jagiełły, w przeciwieństwie do Jadwigi, nie odwodziła męża od wojny z zakonem krzyżackim. W latach 1413–1414 brała udział w misji chrystianizacyjnej na Żmudzi. Kilkukrotnie posądzano ją o niewierność małżeńską, ostatecznie zarzuty zostały uznane za niesłuszne. Anna Cylejska zmarła w 1416 roku. Rok później Jagiełło poślubił Elżbietę Granowską.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły