Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Andrzej Malinowski „Włodek”

sobota,

Andrzej Malinowski „Włodek”

Andrzej Malinowski urodził się 2 kwietnia 1921 roku w Warszawie. Ukończył Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego. W 1938 roku zdał maturę i wstąpił do Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Józefa Bema w Zambrowie. Walczył w kampanii wrześniowej w szeregach Armii „Modlin”. Po kapitulacji trafił do niewoli niemieckiej.

Wiosną 1940 roku został zwolniony. Zamieszkał w Warszawie. Uczył się w Szkole Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego. Za sprawą jednego ze szkolnych kolegów wstąpił do Hufca Centrum Szarych Szeregów. Jego dowódcą był Tadeusz Zawadzki „Zośka”. Brał udział w wielu akcjach, m.in. w uwolnieniu więźniów pod Celestynowem, ataku na strażnicę graniczną w Sieczychach, ataku na niemieckie posterunki w Wilanowie, atakach na pociągi wojskowe.

W 1944 roku został dowódcą 1 kompanii „Maciek” batalionu „Zośka”. 13 lipca brał udział w akcji przewożenia broni. W okolicach placu Unii Lubelskiej samochód, którym jechał wraz z kolegą, został zatrzymany przez Niemców. Konspiratorzy zdecydowali się na ucieczkę. Andrzej Malinowski zginął od kul niemieckich żandarmów.

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły