Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Akcja Antyk – AK kontra komuniści

środa,

Akcja Antyk – AK kontra komuniści

26 października 1943 roku powołano Społeczny Komitet Antykomunistyczny. Część jego zadań realizował utworzony w Biurze Informacji i Propagandy Armii Krajowej podwydział „Antyk” potocznie nazywany Akcją Antyk.

Po utworzeniu w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej polscy komuniści nasilili inspirowaną z Moskwy akcję propagandową. Wymierzone one były w Polskie Państwo Podziemne. Cel komunistycznej propagandy był jasny – miała przygotować polskie społeczeństwo do nadejścia nowej władzy.

Komenda Główna Armii Krajowej oraz Delegatura Rządu próbowały przeciwstawiać się działaniom polskich komunistów. Powołano specjalne komórki „K” gromadzące materiały do kontrpropagandy, wpływających na propagandę w podziemnej prasie i aktywizujących pracę antykomunistycznych ugrupowań. Działalność ta okazała się mało skuteczna.

Krajowa Reprezentacja Polityczna, której członkami byli przedstawiciele głównych sił politycznych Polski Podziemnej, powołała w październiku 1943 roku do życia Społeczny Komitet Antykomunistyczny. Część jego zadań realizował utworzony w listopadzie podwydział „Antyk” w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.

Po niemieckim ataku na ZSRR zmieniło się postrzeganie Sowietów przez państwa zachodnie. Próby występowania przeciwko nim były źle przyjmowane przez zachodnich aliantów. Działalność Akcji Antyk była głęboko zakonspirowana nawet w ramach Armii Krajowej.

Głównym orężem Akcji Antyk były wszelkiego rodzaju wydawnictwa. Tygodnik dla wsi „Głos Ludu” publikował antysowieckie i antykomunistyczne artykuły. Nie krytykowano wysuwanych przez komunistów projektów przyszłych reform społecznych, niektóre z nich, np. parcelację ziemi, na łamach tygodnika nawet popierano. Podobny charakter miał kierowany do robotników dwutygodnik „Wolność Robotnicza”. Wydawano sporo broszur i ulotek prezentujących prawdziwe oblicze sowieckiego ustroju. Prowadzono także klasyczną propagandę uliczną, polegającą na zamieszczaniu na murach różnych haseł, np. „PPR-zdrajcy”, „PPR-Płatne Pachołki Rosji”.

W stosunku do ogółu pracy Biura Informacji i Propagandy KG AK Akcja Antyk była niewielka. Zdecydowaną większość działań propagandowych kierowano przeciw III Rzeszy. Zaangażowano przy niej około 10% pracowników Wydziału Propagandy BiP. Działalność podwydziału „Antyk” zakończyła się w lipcu 1944 roku. Społeczny Komitet Antykomunistyczny zawieszono pod koniec tego samego roku.

Materiały związane z Akcją Antyk ukryto w tajnym archiwum. Zostały one odnalezione w 1957 roku podczas odbudowy Warszawy ze zniszczeń wojennych.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły