Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Adam Borkiewicz

czwartek,

Adam Borkiewicz

Adam Józef Borkiewicz urodził się 17 marca 1896 roku w Bąkowej Górze niedaleko Radomska. Uczył się w Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. W czasach szkolnych był członkiem Związku Walki Czynnej. W 1914 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił w szeregi konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Służył w Lotnym Oddziale POW, a następnie w batalionie warszawskim. Od 1915 roku był żołnierzem Legionów Polskich. Służył w 1. Pułku Piechoty, dwukrotnie został ranny. Po kryzysie przysięgowym został internowany i osadzony w obozie Szczypiornie. Po ucieczce wznowił działalność w POW.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego. Dowodził rozbrajaniem oddziałów niemieckich w Kole. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi wojenne otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari. W okresie dwudziestolecia międzywojennego był zawodowym oficerem. Kilka lat pracował w Wojskowym Biurze Historycznym Sztabu Generalnego. W 1935 roku otrzymał awans do stopnia podpułkownika. Po śmierci Józefa Piłsudskiego organizował Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze i został jego dyrektorem. Zredagował hasła związane z historią wojny polsko-bolszewickiej do ośmiotomowej „Encyklopedii wojskowej”. Udzielał się w Instytucie Badania Najnowszej Historii Polski.

Podczas kampanii wrześniowej był oficerem sztabu obrony Lwowa. Uniknął niewoli i przedostał się na Węgry, jednak zdecydował się na powrót do okupowanej Warszawy. Wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, przekształconego następnie w Armię Krajową. Był oficerem Komendy Głównej. Dowodził także Podokręgiem Wschodnim Obszaru Warszawskiego AK. W 1943 roku objął stanowisko zastępcy Inspektora Głównego Wojskowej Służby Ochrony Powstania w IV oddziale KG AK. Podczas powstania warszawskiego służył w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Był także redaktorem dziennika „Barykada”. Po kapitulacji wyszli z Warszawy z ludnością cywilną.

Od listopada był kierownikiem sekcji historycznej Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Na początku 1945 roku został mianowany pułkownikiem. Brał udział w pracach Komisji Likwidacyjnej AK. Zajmował się zbieraniem i opracowywaniem materiałów historycznych Armii Krajowej. W 1946 roku podjął pracę w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie był jedynym pracownikiem samodzielnego Referatu Ruchu Oporu. W 1949 roku komunistyczne władze odebrały mu prawie wszystkie zgromadzone materiały, a rok później przeniesiono go na emeryturę.

Do pracy jako historyk powrócił w 1956 roku. W 1957 roku nakładem Instytutu Wydawniczego PAX opublikował dzieło swojego życia, monumentalną pracę „Powstanie warszawskie. Zarys działań natury wojskowej”. Była to pierwsze rzetelne opracowanie naukowe opisujące kompleksowo przebieg powstania. Mimo że ówczesne władze nie sprzyjały pisaniu o historii Armii Krajowej, monografia Borkiewicza już za czasów PRL była dwukrotnie wznawiana w stosunkowo wysokich nakładach. Nowe wydania były uzupełniane przez córkę autora Annę Borkiewicz na podstawie notatek jej ojca. Wielu uważa dzieło Borkiewicza za najważniejszą książkę o powstaniu warszawskim.

Adam Borkiewicz po ciężkiej chorobie zmarł 29 grudnia 1958 roku w Warszawie.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły