Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

12 Eskadra Wywiadowcza

sobota,

12 Eskadra Wywiadowcza

12 lutego 1919 roku na lotnisku Ławica w Poznaniu rozpoczęto formowanie pododdziału lotnictwa rozpoznawczego Armii Wielkopolskiej. Początkowo nosił on nazwę 1 Wielkopolska Eskadra Lotnicza. Organizatorem i pierwszym dowódcą eskadry był podporucznik pilot Wiktor Pniewski. Na wyposażenie formacji składał się sprzęt zdobyty na Niemcach przy zajmowaniu Ławicy. Było to m.in. siedem samolotów produkcji niemieckiej – pięć obserwacyjnych, jeden szturmowy i jeden myśliwski.

Już w marcu 1919 roku eskadra została skierowana w okolice Przemyśla, aby wziąć udział w wojnie polsko-ukraińskiej. 18 marca lotnicy z 1. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej wykonali pierwsze loty bojowe. Ich głównym zadaniem było prowadzenie rozpoznania. Samoloty szturmowy i myśliwski atakowały ukraińskie oddziały. Pozostałe samoloty były czasem wykorzystywane do bombardowania wybranych obiektów, ich załogi zrzucały bomby „ręcznie”. 6 czerwca formacja powróciła do Poznania.

Jednostka brała udział także w wojnie polsko-bolszewickiej. Wiosną 1920 roku Wojsko Polskie ujednoliciło nazewnictwo jednostek lotniczych, 1 Wielkopolska Eskadra Lotnicza została przemianowana na 12 Eskadrę Wywiadowczą.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły