Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pierwsze łącze internetowe w Polsce

poniedziałek,

Pierwsze łącze internetowe w Polsce

26 września 1990 roku uruchomiono pierwsze w Polce internetowe łącze analogowe. Początek polskiego Internetu związany jest z Instytutem Fizyki Jądrowej (IFJ) PAN w Krakowie oraz osobą doktora Grzegorza Poloka. Instytut Fizyki Jądrowej współpracował z CERN (Międzynarodowy Ośrodek Badań Jądrowych) w Genewie. Dzięki temu pierwsze analogowe łącze internetowe w Polsce stało się faktem. Jego parametry były zgodne z ówczesnymi europejskimi standardami: prędkość 9600 bitów/sekundę, dwutorowe połączenie (duplex).

  • 15 lutego – zniesiono większość ograniczeń na sprzedaż technologii komputerowych do Polski.
  • 6 kwietnia – CERN zwraca się szwajcarskiego zarządu telekomunikacji o zestawienie łącza dzierżawionego z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie.
  • 29 maja – IFJ zwraca się do Ministerstwa Łączności i Telekomunikacji o wykonanie łącza ze strony polskiej.
  • 26 września – uruchomienie łącza.
  • 19 listopada – Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie otrzymał pierwsze w Polsce adresy IP. Nadało je Ministerstwo Obrony USA.
  • 20 listopada – pierwsza wiadomość e-mail do Polski.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły