Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Zasłużony odpoczynek

sobota,

Zasłużony odpoczynek

18 grudnia na sali gimnastycznej CKZiU w obecności uczniów, dyrektor szkoły Mirosław Moczydłowski wraz z nauczycielami katedry W-F pożegnali Tomasza Pichałę, który przechodzi na zasłużoną emeryturę. Korzystając z okazji ostatniego dnia szkolnego w tym roku, w imieniu grona pedagogicznego koledzy z katedry wręczyli przyszłemu emerytowi list gratulacyjny oraz okazjonalny puchar z życzeniami.

Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za lata, które poświęcił Pan na edukację młodzieży w naszej szkole. Życzymy wielu radosnych dni na zasłużonym odpoczynku.

Artykuł: Edward Feigenbaum

Edward Feigenbaum

Artykuł: EFF DES cracker

EFF DES cracker

Artykuł: Komputer Apple Lisa

Komputer Apple Lisa

Artykuł: Yahoo!

Yahoo!

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły