Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

System MS-DOS

piątek,

System MS-DOS

16 września 2000 światło dzienne ujrzała ostatnia wersja systemu MS-DOS. Nazwa DOS to skrót od „disk operating system”.

System MS-DOS był przełomowym produktem w historii firmy Microsoft i pierwszym dużym krokiem w stronę rynkowej dominacji. 6 listopada 1980 roku firmy IBM i Microsoft podpisały umowę, na mocy której Microsoft miał dostarczyć system operacyjny dla komputerów IBM PC. Warunki umowy były niecodzienne na ówczesne czasy, Microsoft miał zachować prawo do sprzedawania tego systemu. Bill Gates przewidział, że inni producenci będą kopiować komputer IBM PC i potrzebować oprogramowania, które dostarczy im Microsoft.

W listopadzie 1980 roku Microsoft był niedużą firmą i nie posiadał opracowanego we własnym zakresie systemu operacyjnego. Wiedział jednak o systemie QDOS, który powstał w firmie Seattle Computer Products. Początkowo zakupił licencję, a w lipcu 1981 pełne prawa do QDOS za kwotę 75 tysięcy dolarów. System otrzymał nazwę MS-DOS i został przystosowany do pracy na komputerach IBM. MS-DOS jest środowiskiem tekstowym. Początkowo graficzną nakładką na ten system miał być menedżer plików DOS Shell opracowany w firmie Microsoft. W 1985 roku odbyła się premiera nakładki graficznej na system DOS o swojsko brzmiącej nazwie Windows 1.0. W tym okresie użytkownicy woleli jednak używać menedżerów plików z zewnętrznych firm, np. programu Norton Commander. Oczywiście do samego końca rozwoju systemu, MS-DOS był sprzedawany także oddzielnie od środowiska Windows. Jeszcze w czasach Windows 3.x gracze komputerowi woleli posiadać „czysty” system MS-DOS, ponieważ w tym środowisku gry działały szybciej.

Kolejne wersje wczesnych systemów Windows startowały z poziomu DOS-u i były z nim zgodne wstecz. Microsoft po raz pierwszy zrezygnował z MS-DOS jako podstawy systemu wraz z wydaniem systemu Microsoft Windows NT w 1993 roku. W linii produktów przeznaczonych dla użytkowników domowych MS-DOS utrzymał się przez kilka lat. MS-DOS rozstał się z Windowsem dopiero w systemie Microsoft Windows XP. Z niektórych poleceń MS-DOS-a można korzystać z poziomu interpretera poleceń cmd. Zdecydowana większość programów napisanych dla MS-DOS nie będzie działać w nowszych Windowsach. W przypadku potrzeby uruchomienia takiej aplikacji z pomocą może przyjść emulator, np. opracowany niezależnie od firmy Microsoft programowy emulator DOSBox. Cieszy się on dużą popularnością głównie wśród miłośników starych gier. Od 2018 roku firma Microsoft udostępnia kod źródłowy systemu MS-DOS w wersjach 1.25 i 2.0 w serwisie GitHub.

Historia wersji

WersjaMaksymalna wielkość dysku twardegoObsługiwane systemy plikówRok wydania
MS-DOS 1.1nieobsługiwaneFAT121982
MS-DOS 2.010 MBFAT121983
MS-DOS 3.032 MBFAT121984
MS-DOS 3.232 MBFAT121986
MS-DOS 3.332 MBFAT121987
MS-DOS 4.02 GBFAT12, FAT 161988
MS-DOS 5.02 GBFAT12, FAT 161991
MS-DOS 6.02 GBFAT12, FAT 161994
MS-DOS 6.22 GBFAT12, FAT 161994
MS-DOS 6.212 GBFAT12, FAT 161994
MS-DOS 6.222 GBFAT12, FAT 161994
MS-DOS 7.0 (Windows 95A)2 GBFAT12, FAT 161995
MS-DOS 7.1x (Windows 95B/OSR2, 95C/OSR2.5, 98, i 98SE)124.55 GBFAT12, FAT 16, FAT 321996
MS-DOS 8.0 (Windows Me)124.55 GBFAT12, FAT 16, FAT 322000

Przykłady poleceń MS-DOS

PolecenieOpis
<litera>:zmiana bieżącego dysku (np. a:)
dirwyświetlanie zawartości bieżącego katalogu lub wyszukanie pliku o danym formacie albo nazwie np. dir *.txt
cd <katalog>zmiana bieżącego katalogu (np. cd windows)
copy <nazwa pliku> <miejsce docelowe>kopiowanie plików (np. copy c:command.com c:windowscommand.com)
xcopy <nazwa pliku> <miejsce docelowe>polecenie zewnętrzne dla rozszerzonego kopiowania plików i katalogów
del <nazwa pliku> lub erase <nazwa pliku>usuwanie pliku (np. del c:config.sys, erase jest używane w usuwaniu wielu plików
ren <nazwa pliku> <nowa nazwa> lub rename <nazwa pliku> <nowa nazwa>zmiana nazwy pliku (np. ren c:config.sys c:config1.sys)
move <nazwa> <miejsce docelowe>przenoszenie pliku lub katalogu (np. move c:command.com c:windowscommand.com)
md <nazwa> lub mkdir <nazwa>tworzenie nowego katalogu (np. md c:super)
rd <nazwa> lub rmdir <nazwa>usuwanie istniejącego katalogu (np. rd c:super)
attrib <parametr> <nazwa pliku>wyświetlanie lub zmiana atrybutów plików i katalogów (np. attrib -A c:config.sys)
fdiskpolecenie zewnętrzne uruchamiające program zarządzania partycjami
format <litera>: <parametr>formatowanie partycji (np. format c: /q)
vol <litera>:wyświetlanie informacji o dysku (np. vol c:)
helpwywołanie pomocy
help <polecenie>wyświetlanie pełnej pomocy dotyczącej danego polecenia
<polecenie> /?wyświetlanie podstawowej pomocy dotyczącej danego polecenia
date <rrrr-mm-dd>wyświetlanie i ustawianie bieżącej daty (np. date 2006-07-02)
time <gg:mm:ss>wyświetlanie i ustawianie czasu (np. time 16:25:30)
start <plik>uruchamianie pliku programu lub programu skojarzonego z plikiem (od MS-DOS 7.0)
verwyświetlanie wersji systemu
memwyświetlanie informacji o pamięci
edlin <nazwa pliku>edytor linii tekstu
edit <nazwa pliku>pełnoekranowy edytor tekstu
exitzamknięcie procesora poleceń (wtórnego lub okna konsoli)
clsczyszczenie ekranu konsoli
substprzydzielenie dysku logicznego do katalogu
qbasicpełnoekranowy edytor i interpreter QBasic służący do programowania w języku BASIC
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły