Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Sublime Text

czwartek,

Sublime Text

18 stycznia 2008 roku wydano pierwszą wersję edytora Sublime Text.

Sublime Text to niewielki, dostępny dla kilku systemów operacyjnych i zawierający bogatą funkcjonalność edytor tekstu. Jest on przeznaczony głównie dla programistów pracujących nad kodem źródłowym. Mimo rozbudowanej funkcjonalności charakteryzuje go stosunkowo duża prostota i minimalistyczny interfejs. Aby maksymalnie wykorzystać miejsce na ekranie, okno edytora można podzielić na kilka części, w standardowej opcji możliwe jest jednoczesne przeglądanie czterech plików. Program jest wysoce konfigurowalny, można go dostosować do indywidualnych preferencji użytkownika. Zaimplementowany mechanizm wtyczek pozwala poszerzać możliwości aplikacji.

Program został napisany w językach C++ i Python. Można go pobrać oraz używać za darmo, jednak autor edytora zaznacza, że wersja niezarejestrowana pobrana bezpłatnie jest przeznaczona wyłącznie do testów. Aktualna cena aplikacji dla osób fizycznych wynosi 99 dolarów amerykańskich, w przypadku firm i organizacji obowiązuje model rocznej subskrypcji, której koszt w zależności od liczby stanowisk waha się od 50 do 65 USD płatnych co roku.

Sublime Text wspiera wiele języków programowania, m.in. C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, Tcl, XML. Jeśli jest to potrzebne, można poszukać rozszerzenia dla innego języka lub wykonać je samodzielnie. Sublime Text pozwala użytkownikowi kompilować programy, jednak wymaga to obecności w systemie odpowiednich dla danego języka narzędzi i w niektórych przypadkach dostosowania konfiguracji. Skompilowany program można uruchomić bez konieczności opuszczania edytora.

Twórcą Sublime Text jest Jon Skinner. Historia projektu zaczęła się w listopadzie 2007 roku. 18 stycznia 2008 roku ukazała się pierwsza wersja edytora, jedynym wspieranym przez nią systemem był Windows. Druga wersja programu ukazała się 1 lipca 2011 roku i była dostępna także dla systemów OS X oraz Linux. 13 września 2017 roku pojawił się Sublime Text 3. Aktualna wersja edytora to Sublime Text 4 Build 4168 z 23 listopada 2023 roku.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły