Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Request for Comments

czwartek,

Request for Comments

7 kwietnia 1969 roku opublikowano dokument RFC 1. To wydarzenie uważa się za symboliczną datę zapoczątkowania funkcjonowania Internetu.

RFC (Request for Comments – prośba o komentarze) to dokumenty związane z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Pochodzą od wielu autorów, a ich publikacją zajmuje się stowarzyszenie Internet Engineering Task Force. Dokumenty RFC tworzą inżynierowie i informatycy w formie memorandum opisującego metody, zachowania, badania lub innowacje. Dokumenty RFC nie mają mocy oficjalnej, jednak wiele z nich zostało ostatecznie przekształconych w oficjalne standardy sieciowe. Dotyczy to np. większości popularnych protokołów sieciowych.

System RFC wymyślił Steve Crocker w 1969 roku. Jeszcze jako student, pod koniec lat 60., brał udział w pracach związanych z siecią ARPANET – bezpośredniego przodka współczesnego Internetu. Wtedy narodził się pomysł serii dokumentów Request for Comments. Crocker był autorem pierwszej publikacji z tej serii – RFC 1 „Host Software”. Początkowo dokumenty RFC były pisane na maszynie i rozpowszechniane w tradycyjny sposób. Od kiedy uruchomiono sieć ARPANET, publikowane są w formie elektronicznej.

Każdy dokument RFC ma przypisany unikatowy numer, który jest używany przy wszelkich odniesieniach. Wykorzystany numer nigdy nie zostaje anulowany ani modyfikowany, jeśli dokument ulegnie zmianom, autorzy go zastępują nową wersją. Dzięki temu zbiór RFC jest cennym historycznym zapisem procesu rozwoju technologii internetowych. Zazwyczaj autorzy tworzą dokumenty indywidualnie lub w niewielkich zespołach.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły