Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Ralph Merkle

środa,

Ralph Merkle

2 lutego 1952 roku urodził się Ralph Merkle – autor kilku znaczących prac z dziedziny kryptografii klucza publicznego.

Istotnym elementem technik kryptograficznych jest szyfrowanie. Kryptografia asymetryczna do wykonywania różnych czynności kryptograficznych wykorzystuje zestawy dwóch lub więcej powiązanych ze sobą kluczy.

Ralph Merkle studiował informatykę na University of California w Berkeley. W 1979 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Stanforda. W 1974, w trakcie studiów licencjackich, opracował algorytm wymiany kluczy nazwany puzzlami Merkle'a. Zbiegło się to w czasie z publikacjami Martina Hellmana i Whitfielda Diffie, dlatego Merkle jest uznawany za jednego z wynalazców kryptografii asymetrycznej. Po wzajemnym zapoznaniu się ze swoimi pracami, wszyscy trzej panowie utworzyli zespół badawczy.

Od 1999 roku Ralph Merkle zajmuje się badaniami z dziedziny nanotechnologii molekularnej i krioniki.

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły