Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Polski superkomputer Galera

niedziela,

Polski superkomputer Galera

3 kwietnia 2008 roku na Politechnice Gdańskiej uruchomiono superkomputer o nazwie Galera. W momencie uruchomienia Galera mogła pochwalić się największą mocą obliczeniową spośród działających w Polsce maszyn tego typu. Gdański gigant zajmuje 27 szaf teleinformatycznych, które połączone razem mają długość siedemnastu metrów i ważą siedem ton.

Do budowy klastra zużyto m.in. osiem kilometrów przewodów i ponad dwa tysiące wentylatorów. W system serwera zbudowano z 1344 czterordzeniowych procesorów Intel Xeon o łącznej teoretycznej mocy obliczeniowej rzędu 50 TFLOPS. W 2011 roku rozbudowano system do 11 tysięcy rdzeni. Galera jest częścią CI TASK. Pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Debian GNU/Linux. Zarządzanie klastrem ułatwia autorskie oprogramowanie do zarządzania i monitorowania CI TASK.

Całkowity koszt budowy wyniósł około siedmiu milionów złotych. Połowa kosztów została pokryta z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resztę środków zapewniono z funduszu rozwoju Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK). Koszty nieco obniżono dzięki porozumieniu „Memorandum of Understanding” zawartemu między firmą Intel a TASK. Za projekt i wdrożenie klastra odpowiadały firmy ACTION S.A. oraz WASKO.

W marcu 2015 roku a Politechnice Gdańskiej uruchomiono kolejny, jeszcze potężniejszy klaster. Superkomputer Tryton składa się z 38568 rdzeni.

Galera – dane techniczne

  • procesory Intel Xeon Quad-Core 2,33 GHz, 12 MB L3 Cache, architektura EM64T;
  • liczba nodów: 672;
  • liczba płyt głównych: 1344;
  • lLiczba procesorów: 2688;
  • Liczba rdzeni obliczeniowych: 10752;
  • całkowita pamięć operacyjna: 22 TB;
  • pamięć dyskowa: 215 TB.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły