Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pentium MMX – rewolucja w multimedialnej wydajności

poniedziałek,

Pentium MMX – rewolucja w multimedialnej wydajności

Procesor Intel Pentium MMX, wprowadzony na rynek 8 stycznia 1997 roku, stanowił milowy krok w ewolucji mikroprocesorów i miał duży wpływ na świat komputerów osobistych. Nazwa MMX odnosiła się do nowo dodanej technologii "MultiMedia eXtensions", która była zestawem instrukcji zaprojektowanych do lepszego przetwarzania i zarządzania grafiką, dźwiękiem, wideo i podobnymi zadaniami multimedialnymi.

Historia

MMX

Historia powstania procesora Intel Pentium MMX jest ściśle związana z pracami rozwojowymi prowadzonymi w Intel Research & Development Center w Hajfie, Izrael. To właśnie tam, w jednym z kluczowych centrów badawczo-rozwojowych Intela, inżynierowie pracowali nad nowymi technologiami, które miały znaleźć zastosowanie w kolejnych generacjach mikroprocesorów. Do momentu premiery Pentium MMX procesory Intel Pentium były już dobrze ugruntowane jako dominujące rozwiązanie w świecie PC, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na lepszą obsługę multimediów, zespół w Hajfie skupił się na opracowaniu rozszerzeń do istniejących procesorów serii Pentium. W efekcie powstała technologia MMX (MultiMedia eXtensions), która przyczyniła się do płynniejszego odtwarzania wideo, lepszej jakości dźwięku i efektywniejszego przetwarzania grafiki, co miało duże znaczenie zarówno dla użytkowników domowych, jak i profesjonalistów. Pierwszym układem ze wsparciem dla MMX był Pentium MMX, układ określony jako P55C (80503).

Pentium MMX był przełomowym układem, po jego premierze komputery osobiste zaczęły być powszechnie postrzegane jako centra rozrywki multimedialnej, a nie tylko narzędzia do pracy. Otworzyło to drzwi dla przyszłych innowacji i wpłynęło na to, jak dzisiaj używamy komputerów. Pentium MMX było również ważne z punktu widzenia marketingowego i konkurencyjnego. Intel, już będący liderem rynku, umocnił swoją pozycję jako innowator i lider technologii mikroprocesorów. Procesory MMX szybko stały się standardem w nowych komputerach, a konkurenci musieli opracować własne odpowiedzi na nowe technologie.

Technologia MMX

MMX

Technologia MMX (MultiMedia eXtensions) wprowadzona przez Intel w procesorach Pentium MMX zestaw rozszerzonych instrukcji opracowanych specjalnie do efektywniejszego przetwarzania danych multimedialnych, takich jak grafika, dźwięk i wideo. Kluczowym aspektem technologii MMX było wykorzystanie architektury SIMD (Single Instruction, Multiple Data). Tradycyjne procesory wykonywały jedną operację na jednym zestawie danych w jednym cyklu zegara. SIMD umożliwiał procesorowi wykonanie jednej instrukcji na wielu danych jednocześnie, co pozwoliło na znaczny wzrost wydajności przy zadaniach, które wymagały przetwarzania dużych ilości danych, takich jak obrazy cyfrowe czy dźwięk.

Wpływ technologii MMX wykraczał poza bezpośrednie korzyści wydajnościowe. Dzięki niej komputery osobiste stały się wszechstronnymi narzędziami do rozrywki, zdolnymi do obsługi zaawansowanych zadań multimedialnych, co z kolei przyczyniło się do dalszego rozwoju rynku gier, oprogramowania edukacyjnego i aplikacji multimedialnych. To z kolei napędzało popyt na nowe, potężniejsze komputery, co było korzystne dla całego sektora IT.

Wprowadzenie technologii MMX przyczyniło się do rozwoju innych technologii i komponentów, takich jak lepsze karty graficzne i systemy dźwiękowe, które mogły wykorzystać zwiększoną wydajność procesorów. Konkurenci Intela musieli opracować własne technologie, aby dotrzymać kroku. To doprowadziło do szybszego rozwoju i wprowadzenia na rynek nowych, ulepszonych procesorów, intensyfikując rywalizację.

Przykłady zastosowań technologii MMX

MMX

W przypadku przetwarzania dużej ilości danych programy wykorzystujące rozkazy MMX są o wiele szybsze niż w przypadku oparcia się o zwykłe instrukcje. Najczęściej dotyczy to obróbki dźwięku i obrazu. Przykłady zastosowań, w których MMX znacznie wpłynie na wydajność to przekształcenia geometryczne, teksturowanie, dekodowanie i kodowanie filmów MPEG, blue box, wyznaczanie transformat.

 1. Przetwarzanie grafiki: Procesory z MMX lepiej radziły sobie z operacjami graficznymi, takimi jak skalowanie, obrót czy manipulacja kolorami. Dzięki temu użytkownicy mogli cieszyć się płynniejszą i szybszą grafiką w grach oraz aplikacjach graficznych.
 2. Odtwarzanie wideo: MMX poprawiło przetwarzanie strumieni wideo, umożliwiając płynniejsze i wyższej jakości odtwarzanie. To miało duże znaczenie w okresie, gdy komputery zaczynały być powszechnie używane do oglądania filmów i wideo.
 3. Przetwarzanie dźwięku: Zwiększona wydajność pozwoliła na usprawnioną obróbkę dźwięku, co przekładało się na lepszą jakość dźwięku w grach i aplikacjach multimedialnych.

Specyfikacja techniczna

MMX

Pentium MMX miał dwie jednostki wykonawcze dla rozkazów MMX, co czasami pozwala równoległe ich wykonywanie. Był on kompatybilny z gniazdem Socket 7, jednak wymagał jego zmodyfikowanej wersji z szyną podwójnego napięcia (napięcie rdzenia 2,9 V, napięcie I/O 3,3 V). Firma Intel rozwiązała ten problem, oferując zestawy aktualizacyjne, które zawierały przejściówkę z własną regulacją napięcia. Pentium MMX występowały w wersjach różniących się częstotliwością zegara: 233, 200 i 166 MHz. Układy tej generacji zawierały 4,5 miliona tranzystorów. Z wyjątkiem obsługi instrukcji MMX, P55C był w stosunkowo niewielkim stopniu zmodyfikowanym procesorem Pentium.

 • Procesory Pentium MMX produkowane z wykorzystaniem technologii 0,35 mikrona (350 nanometrów).
 • Zastosowano w nich architekturę P5, będącą podstawą dla wcześniejszych procesorów serii Pentium.
 • Dodano jednostkę BPU (Branch Predicition Unit), znaną wcześniej z Pentium Pro.
 • Procesory MMX były dostępne w różnych wariantach taktowania, począwszy od 166 MHz do 233 MHz.
 • Wyższe taktowanie oznaczało lepszą wydajność, szczególnie w aplikacjach wymagających dużej mocy obliczeniowej.
 • Kluczową cechą była technologia MMX (MultiMedia eXtensions), wprowadzająca nowy zestaw 57 instrukcji SIMD (Single Instruction, Multiple Data).
 • Instrukcje MMX były zoptymalizowane pod kątem przetwarzania wideo, audio i grafiki, znacznie poprawiając wydajność w tych obszarach.
 • Procesory te zawierały 32 KB pamięci podręcznej L1, podzielonej na 16 KB dla instrukcji i 16 KB dla danych.
 • Brak pamięci podręcznej L2 na chipie; zamiast tego, pamięć L2 była zazwyczaj zintegrowana na płycie głównej.
 • Procesory MMX były kompatybilne ze złączem Socket 7, co umożliwiało stosunkowo łatwą aktualizację z wcześniejszych procesorów Pentium.
 • Zmiana złącza nie była wymagana, co było korzystne dla użytkowników chcących ulepszyć swoje istniejące systemy.
 • Procesory te działały przy niższym napięciu (3.3 V) w porównaniu do wcześniejszych modeli Pentium, co przekładało się na mniejsze wydzielanie ciepła i lepszą efektywność energetyczną.
 • Dzięki technologii MMX i wyższemu taktowaniu, procesory te oferowały znacznie lepszą wydajność w aplikacjach multimedialnych i grach w porównaniu do starszych procesorów Pentium.

Odpowiedź konkurencji

MMX

Odpowiedź konkurencji na wprowadzenie przez Intel procesora Pentium MMX była szybka i zdecydowana, co było odzwierciedleniem intensywnej rywalizacji na rynku procesorów w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Pentium MMX zapoczątkował nową erę w przetwarzaniu multimediów, co doprowadziło do znacznego postępu technologicznego na rynku mikroprocesorów.

Procesory AMD

AMD, będąc głównym konkurentem Intela, odpowiedział na Pentium MMX wprowadzając swoją linię procesorów AMD K6. Układy te pojawiły się na rynku w 1997 roku i również zawierały zestaw instrukcji kompatybilny z MMX Intela, oferując podobne ulepszenia w obszarze multimediów. AMD K6 wyróżniało się także dobrym stosunkiem wydajności do ceny, co czyniło je popularną alternatywą dla Pentium MMX w segmencie budżetowym.

Cyrix

Firma Cyrix, inny znaczący gracz na rynku procesorów, wprowadziła procesory Cyrix MII, które także wspierały instrukcje MMX. Cyrix nie był w stanie dorównać wydajnością procesorom Intela i AMD, ale jego produkty były cenione za stosunek ceny do wydajności w tańszych komputerach osobistych.

Inne firmy

Inne firmy, takie jak IDT (z ich linią procesorów WinChip) i Rise Technology, również starały się wprowadzić na rynek procesory zgodne z MMX, aby konkurować z Intel. Te mniejsze firmy często koncentrowały się na niszowych segmentach rynku lub oferowały tańsze alternatywy dla procesorów Intel i AMD.

Wpływ Pentium MMX na rozwój komputerów

MMX

Intel Pentium MMX miał istotny wpływ na szeroko pojętą branżę technologii komputerowych. Stał się krokiem milowym w historii mikroprocesorów, wprowadzając innowacje, które zdefiniowały przyszłe kierunki rozwoju i ustanowiły nowe standardy wydajności i funkcjonalności komputerów osobistych.

Upowszechnienie architektury SIMD

 • Technologia MMX wprowadziła do głównego nurtu procesorów podejście SIMD (Single Instruction, Multiple Data), które pozwalało na jednoczesne przetwarzanie wielu danych. Ta innowacja znacznie zwiększyła wydajność w przetwarzaniu multimediów i grafiki.
 • Podejście SIMD zostało rozwinięte i zaimplementowane w późniejszych generacjach procesorów Intel, takich jak Pentium III i Pentium 4, oraz stało się standardem w projektowaniu nowoczesnych procesorów.

Wpływ na rynek

 • Technologia MMX przyczyniła się do przekształcenia komputerów osobistych we wszechstronne multimedialne urządzenia. To z kolei wpłynęło na rozwój oprogramowania i gier, które mogły wykorzystać nowe możliwości sprzętowe.
 • Sukces MMX zachęcił Intela i jego konkurentów do dalszego inwestowania w innowacje związane z grafiką i przetwarzaniem multimediów, co miało wpływ na późniejsze produkty.
 • Pentium MMX pomógł ukształtować oczekiwania rynkowe wobec wydajności komputerów, zwłaszcza w zakresie multimediów. To z kolei wpłynęło na rynek sprzętu komputerowego, zwiększając zapotrzebowanie na lepsze monitory, karty graficzne i systemy dźwiękowe.

Rozwój architektury procesorów

 • Intel kontynuował rozwój i optymalizację swoich procesorów, opierając się na sukcesie i doświadczeniach zdobytych dzięki Pentium MMX. To prowadziło do wprowadzenia nowych architektur i technologii, takich jak Hyper-Threading i Intel Core.
 • Pentium MMX był jednym z ostatnich procesorów Intela wykorzystujących architekturę Socket 7, co oznaczało koniec pewnej ery w projektowaniu procesorów i przejście do bardziej zaawansowanych rozwiązań.
Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły