Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PLD Linux

poniedziałek,

PLD Linux

22 listopada 2002 roku światło dzienne ujrzała polska dystrybucja systemu Linux.

Początki PLD to utworzone latem 1998 roku archiwum pakietów dla Red Hat Linux. Wkrótce zawiązał się projekt PLD, czyli Polish(ed) Linux Distribution. 22 listopada 2002 roku wydano pierwszą stabilną wersję dystrybucji nazwaną jako PLD 1.0 Ra. Udostępniała ona ponad 3200 gotowych programów i była dostępna dla architektur x86, PowerPC, Sparc i Alpha. W 2002 roku system PLD w wersji dla architektury i686 udostępniono w popularnym wtedy magazynie CHIP Special Linux, co miało wpływ na popularyzację dystrybucji. Obrazy pozostałych wersji można było pobrać z sieci Internet.

PLD Linux uważany jest za dystrybucję dla doświadczonych użytkowników. Opiera się o pakiety oprogramowania RPM, którymi można zarządzać przy pomocy autorskiego narzędzia o nazwie poldek. PLD wyróżnia się dużym stopniem rozdrobnienia pakietów, pozwala to zaawansowanym administratorom dokładnie kontrolować funkcjonalność aplikacji oraz ilość zajętej przestrzeni dyskowej. W obawie przed ewentualny odstraszeniem odbiorców spoza Polski twórcy dystrybucji zmienili znaczenie skrótu PLD na „PLD Linux Distribution”.

1 kwietnia 2007 roku wydano PLD 2.0 Ac, jednak wcześniej często aktualizowano oprogramowanie. Model rozwoju polegający na nieustannej aktualizacji spodobał się na tyle, że postanowiono zrezygnować z udostępniania kolejnych stabilnych wersji. Ostatnim wydaniem było PLD 3.0 Th, które podlega ciągłemu rozwojowi.

Mark Twain

Artykuł: Szkoła Rycerska

Szkoła Rycerska

Ślubowanie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego

Kawaleria polska

Słynne szarże polskiej kawalerii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły