Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

OpenDocument

środa,

OpenDocument

Pełna nazwa standardu OpenDocument to Open Document Format for Office Applications. Jest on także nazywany jako ODF lub ISO/IEC 26300. Standard obejmuje dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, wykresy i prezentacje multimedialne. Obecnie jego rozwojem zajmuje się międzynarodowe konsorcjum OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). Pierwsza wersja OpenDocument bazowała na opartym o język XML formacie pakietu OpenOffice.org.

Otwarty format plików komputerowych ma ogólnodostępną specyfikację i nie jest obciążony żadnymi ograniczeniami związanymi z licencjonowaniem, patentami, znakami towarowymi itp. Można korzystać z niego bezpłatnie w dowolnym celu. W odróżnieniu od formatu zamkniętego może on stać się otwartym standardem. W dokumencie „Europejskie Ramy Interoperacyjności” opublikowanym przez Komisję Europejską w 2004 roku w części dotyczącej definicji otwartego standardu można znaleźć m.in. zapis, że jest on „…opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach druku i możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania bezpłatnie lub w cenie kosztów operacyjnych”.

Standard OpenDocument miał rozwiązać problem wymiany i rozpowszechniania dokumentów opracowywanych w programach różnych producentów. W przypadku formatów zamkniętych użytkownik pliku zazwyczaj jest skazany na produkt ściśle określonego producenta, tego, który opracował dany format. Dodatkowo często taki program wymaga zakupu. Jest to dość kłopotliwe, np. w przypadku wymiany dokumentów między firmami preferującymi odmienne programy. W przypadku instytucji publicznych stanowi do ograniczenie w dostępie do dokumentów dla obywateli.

Opracowaniem standardu OpenDocument zajmował się Komitet Techniczny organizacji OASIS. Jego pierwsze spotkanie odbyło się 16 grudnia 2002 roku. OASIS zrzesza zarówno firmy, jak i osoby indywidualne oraz organizacje mające różne potrzeby odnośnie do dokumentów elektronicznych. OpenDocument to konsensus osiągnięty pomiędzy producentami oprogramowania a użytkownikami. W maju 2005 roku specyfikacja OpenDocument stała się formalnym standardem OASIS. Rok później ODF 1.0 został stwierdzony jako standard ISO (ISO/IEC 26300). 30 listopada 2006 roku standard został opublikowany. Aktualnie jego najnowszą wersją jest ODF 1.3 z stycznia 2020 roku.

Pierwsze programy wspierające OpenDocument pochodzą z 2005 roku. Częściową obsługę standardu ODF wprowadzono w pakiecie ServicePack 2 do Microsoft Office 2007. Obecnie standard obsługują m.in. LibreOffice, AbiWord, TextMaker, IBM Workplace, eZ publish, Knomos, Scribus, Visioo Writer, Writely, Microsoft Office od wersji 2007 z dodatkiem Service Pack 2. W Polsce OpenDocument w rozporządzeniu Rady Ministrów z października 2017 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych został określony jako jeden z podstawowych formatów dokumentu tekstowego lub tekstowo graficznego stosowanych w celu wymiany zasobów informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne.

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły