Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Novell NetWare

piątek,

Novell NetWare

Novell NetWare to sieciowy system operacyjny (network operating system, NOS) produkowany w przeszłości przez firmę Novell. Pierwszym produktem tego przedsiębiorstwa był serwer oparty na procesorze Motorola 6800. Początki działalności były trudne, komputery Novell były słabsze niż wyroby konkurencji. Przy okazji projektowania serwerów powstał sieciowy systemem operacyjny Novell S-Net, zwany także jako NetWare 68, od nazwy procesora 6800. W 1985 roku powstał odpowiednik dla procesora Intel 8086, który nazwano NetWare 86, a firma Novell zrezygnowała z produkcji komputerów.

Pierwsze wersje NetWare bazowały na zestawie protokołów sieciowych Xerox Network Systems. Później Novell wzorując się na rozwiązaniach firmy Xerox opracował własne protokoły nazwane jako IPX (Internetwork Packet Exchange) oraz SPX (Sequenced Packet Exchange). IPX to protokół warstwy sieciowej, SPX jest połączeniowym protokołem zapewniającym transmisję danych (czwarta warstwa OSI). Wraz ze wzrostem popularności Internetu, sieci komputerowe zdominował stos protokółów TCP/IP, jego ograniczoną obsługę wprowadzono w NetWare 3.x (1992). Od wersji NetWare 5.0 (1998) zapewniono pełne wsparcie dla TCP/IP.

System Novell NetWare był instalowany na wydzielonym serwerze, a z jego usług korzystały stacje robocze wyposażone w różne systemy operacyjne (DOS, Windows, Linux, Solaris, SunOS, IBM AIX, HP-UX itd.). W czwartej wersji systemu (1993) wprowadzono system katalogowy NetWare Directory Services (NDS) przemianowany następnie na Novell Directory Services i ostatecznie nazwany w szóstej wersji NetWare jako eDirectory. Podstawowe zadanie NDS to przechowywanie w jednej bazie informacji o kontach użytkowników i grupach. Firma Microsoft podobne rozwiązanie w postaci Active Directory wprowadziła dopiero kilka lat później wraz z wydaniem Windows 2000 Server.

W roku 1990 roku udziały NetWare stanowiły 70% rynku sieciowych systemów operacyjnych, co dawało firmie Novell pozycję monopolisty. Przez kolejne lata Novell NetWare został wyparty przez produkty innych firm i obecnie nie jest produkowany. Ostatnia wersja NetWare to aktualizacja 6.5SP8 z maja 2009 roku. Do upadku tego produktu przyczyniła się nie tylko agresywna konkurencja, ale także pewne błędy popełnione przez firmę Novell, m.in. spóźnione wprowadzenie obsługi TCP/IP mocno ograniczyło wykorzystanie NetWare w zakresie routingu.

Latem 2003 roku Novell wykupił spółkę Ximian związaną z aplikacjami linuksowymi. Jesienią tego samego roku amerykańskie przedsiębiorstwo wykupiło SuSE, producenta popularnej dystrybucji Linuksa. W 2005 roku do oferty trafił system Open Enterprise Server dostarczający wszystkie funkcjonalności NetWare v6.5 oraz dający możliwość wyboru między jądrem NetWare lub Linux. W kolejnych wersjach wycofano jądro NetWare. Open Enterprise Server nigdy nie dorównał pod względem pozycji rynkowej dawnemu systemowi NetWare.

Artykuł: Margaret Hamilton

Margaret Hamilton

Artykuł: Cleve Moler

Cleve Moler

Artykuł: Larry Ellison

Larry Ellison

Artykuł: Wiktor Wiącek

Wiktor Wiącek

Artykuł: Jan Rogowski

Jan Rogowski

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły