Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Moose File System

poniedziałek,

Moose File System

30 maja 2008 roku zadebiutował rozproszony system plików MooseFS opracowany przez polską firmę Core Technology. W zamyśle twórców miał on radzić sobie z przechowywaniem i obrabianiem bardzo dużych zbiorów danych, być odporny na uszkodzenia, zapewniać wysoką dostępność, skalowalność i wydajność. Początkowo było to oprogramowanie własnościowe, obecnie jest dostępna wersja udostępniona z kodem źródłowym na zasadach licencji GNU General Public License. System plików Moose File System działa w systemach Linux, FreeBSD, NetBSD, macOS, Solaris oraz OpenIndiana.

MooseFS do przechowywania danych wykorzystuje grupę komputerów spiętych przez sieć. Architektura MooseFS składa się z czterech elementów. Serwer zarządzający przechowuje metadane dla każdego pliku i kieruje systemem. Tzw. chunk serwery magazynują pliki z danymi, zapewniając także w razie potrzeby obsługę ich replikacji. Kolejnym elementem są serwery, które okresowo pobierają plik metadanych i przechowują logi metadanych. W przypadku awarii serwera zarządzającego mogą go zastąpić. Ostatnią warstwę systemu stanowią komputery klienckie, które używają procesu MooseFS do komunikacji z serwerami.

MooseFS w liczbach

  • Maksymalna pojemność – 16384 petabajtów.
  • Maksymalny rozmiar pliku – 128 petabajtów.
  • Maksymalna liczba plików w jednej instancji MooseFS – ponad 2,1 miliarda.
  • Liczba aktywnych połączeń klientów – nieograniczona, zależy od liczby deskryptorów plików w systemie.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły