Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Język YAML

środa,

Język YAML

YAML to czytelny dla człowieka język serializacji danych, który powstał 11 maja 2001 roku. Jego autorami byli Clark Evans, Ingy döt Net oraz Oren Ben-Kiki. Skrót YAML miał oznaczać „Yet Another Markup Language”, jednak ostatecznie twórcy języka zdecydowali się na rozwinięcie „YAML Ain’t Markup Language”.

Autorzy języka projektując go, postawili przed sobą kilka celów, m.in. czytelność dla człowieka, możliwość obsługi struktur danych wbudowanych w języki programowania, przenośność między językami programowania, prostotę w użyciu, łatwą rozszerzalność. Pliki YAML wykorzystywane są m.in. do zapisu konfiguracji i logów, wymiany komunikatów między procesami, trwałego zapisu obiektów, debuggowania złożonych struktur danych.

Proste pliki YAML łatwo analizować z wykorzystaniem takich narzędzi jak grep, awk, sed, czy też bardziej ogólnie stwierdzając przy pomocy wyrażeń regularnych. W przypadku potrzeby zapisywania bardziej złożonych struktur twórca aplikacji może skorzystać z jednego z parserów YAML dostępnych dla wielu popularnych języków programowania.

Artykuł: iMac M1

iMac M1

Artykuł: Xbox One

Xbox One

Artykuł: Sandy Douglas

Sandy Douglas

Artykuł: Jan III Sobieski

Jan III Sobieski

Artykuł: Zdzisław Kawecki

Zdzisław Kawecki

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły