Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pierwsza oficjalna specyfikacja języka HTML

czwartek,

Pierwsza oficjalna specyfikacja języka HTML

Język HTML służy do tworzenia stron internetowych, jego autorem był brytyjski fizyk Tim Berners-Lee. Pierwsza oficjalna specyfikacja tego języka to „HTML 2.0” opublikowana 24 listopada 1995 roku jako dokument RFC 1866. Oznaczenie 2.0 zostało nadane w celu wyraźnego odróżnienia od poprzednich dokumentów. W specyfikacji znalazły się niektóre pomysły z wcześniejszej propozycji oraz nowe znaczniki proponowane do standardu. W HTML 2.0 wprowadzono ogólną strukturę dokumentu, która przetrwała do dziś, nadrzędny element <HTML> zawiera elementy <HEAD> i <BODY>.

Zamieszczona w RFC 1866 przykładowa struktura dokumentu HTML:

HTML
 |
 -HEAD
 | |
 | -TITLE
 |   |
 |   -<TITLE>
 |   |
 |   -"Parsing Example"
 |   |
 |   -</TITLE>
 |
 -BODY
  |
  -P
   |
   -<P>
   |
   -"Some text."
   |
   -EM
   | |
   | -<EM>
   | |
   | -"*wow*"
   | |
   | -</EM>
   |
   -</P>

Nowością w HTML 2.0 były formularze, obsługa obrazów (znacznik <IMG>) oraz listy uporządkowane i nieuporządkowane (<OL> i <UL>). Wprowadzono nagłówek DOCTYPE, dla tej wersji języka poprawnych było kilka wariantów, m.in.:

 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Level 1//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Strict//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0 Strict Level 1//EN">
 • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML Strict Level 2//EN">

Nowe znaczniki wprowadzone w HTML 2.0: <B>, <BASE>, <BLOCKQUOTE>, <BODY>, <BR>, <CITE>, <CODE>, <DFN>, <EM>, <FORM>, <HEAD>, <HR>, <HTML>, <I>, <IMG>, <INPUT> (typy text, password, checkbox, radio, image, hidden, submit, reset), <KBD>, <LINK>, <META>, <OL>, <OPTION>, <PRE>, <SAMP>, <SELECT>, <STRIKE>, <STRONG>, <TEXTAREA>, <TT>, <U>, <VAR>, <XMP>. W tej wersji języka obsługiwane były także znaczniki pochodzące z wcześniejszego dokumentu „HTML Tags”.

Zamieszczony w RFC 1866 przykład dokumentu HTML:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  <HTML>
  <!-- Here's a good place to put a comment. -->
  <HEAD>
  <TITLE>Structural Example</TITLE>
  </HEAD><BODY>
  <H1>First Header</H1>
  <P>This is a paragraph in the example HTML file. Keep in mind

W ciągu piętnastu miesięcy od wydania specyfikacji HTML 2.0 zaproponowano i opublikowano jako dokumenty RFC IETF kilka rozszerzeń HTML 2.0. Były to:

 • RFC 1867 z listopada 1995 roku – propozycja dołączenia do formularza obsługi przesyłania plików, uwzględniona w specyfikacji HTML 3.2.
 • RFC 1942 z maja 1996 – znaczniki dla tabel, dołączone w HTML 3.2.
 • RFC 1980 z sierpnia 1996 roku – propozycja wprowadzenia map obrazów, rozszerzenie włączone w HTML 3.2.
 • RFC 2070 ze stycznia 1997 roku – propozycja dotyczyła internacjonalizacji HTML, głównym postulatem było usunięcie ograniczenia do zestawu znaków ISO-8859, dołączone do HTML 4.0.

Prace nad HTML 3.0 zostały przerwane, HTML 3.1 nigdy nie został oficjalnie zaproponowany. Następcą HTML 2.0 był HTML 3.2 opublikowany jako rekomendacja W3C 14 stycznia 1997 roku.

Artykuł: SVG: Piłka do piłki nożnej

SVG: Piłka do piłki nożnej

Artykuł: SVG: Ikona debuggera

SVG: Ikona debuggera

Artykuł: Grace Hopper

Grace Hopper

Artykuł: The Mother of All Demos

The Mother of All Demos

Artykuł: Drugie okna z Microsoftu

Drugie okna z Microsoftu

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły