Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Internet2

poniedziałek,

Internet2

Internet2 to niedochodowe konsorcjum, którego celem jest opracowanie szybszej wersji Internetu. Zrzeszenie powstało 3 października 1996 roku w Stanach Zjednoczonych. Jego członkami są ośrodki akademickie, agencje rządowe i przedstawiciele przemysłu informatycznego – m.in. IBM, Nortel, Cisco Systems, Qwest. Koncepcja projektu narodziła się w środowisku akademickim.

Internet2 daje możliwość testowania nowych zaawansowanych technologii i aplikacji. Prace nastawione są na edukację i badania naukowe.

Historia projektu

  • 3 października 1996 – powstanie Internet2;
  • Wrzesień 1997 – powstanie organizacji University Corporation Advanced Internet Development (UCAID);
  • 14 kwietnia 1998 – początek prac nad 2.5 Gb internetem;
  • 1999 – prace nad 10 Gb internetem;
  • 2 lutego 2004 – finalizacja prac nad 10 Gb internetem;
  • 2006 – partnerstwo z firmą Level 3 Communications w celu uruchomienia sieci 100 Gb.

Zastosowania

Duża przepustowość pozwala przesyłać dane w postaci graficznej, co ułatwia odbiór i ich zrozumienie. Przy tej okazji powstało kilka nowych technologii. Ekran ImmersaDesk pozwala na interaktywne oglądanie trójwymiarowych obrazów, np. wizualizacja lotu przez galaktykę w tej formie tworzy zupełnie inną jakość niż tradycyjne metody. Technologie z grupy tele-immersion umożliwiają np. symulowanie fizycznej obecności w jednym pokoju użytkowników z różnych geograficznych lokalizacji.

  • Wirtualne laboratoria – możliwość jednoczesnego prowadzenia wspólnych badań w różnych ośrodkach.
  • Nauczanie na odległość – szeroki zakres technologii informatycznych, także nauczanie w języku migowym.
  • Cyfrowe biblioteki – graficzna prezentacja większości informacji to bardzo efektywna metoda przyswajania wiedzy.
  • Telemedycyna – bardzo szeroki zakres zastosowań, np. interaktywna echokardiografia czy rezonans magnetyczny mózgu.
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły