Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Internet Explorer 3

sobota,

Internet Explorer 3

13 sierpnia 1996 roku zadebiutowała trzecia wersja graficznej przeglądarki internetowej z firmy Microsoft.

Internet Explorer był pierwszą przeglądarką, która rozpoczęła poważniejszą rywalizację z dominującym wcześniej Netscape Navigatorem. Udział IE w rynku w na początku 1996 roku wynosił około 9% i w ciągu dwóch lat wzrósł prawie trzykrotnie. 8 stycznia 1997 roku udostępniono wersję IE3 komputerów Apple. Program mógł być instalowany w systemach Windows 3.1, Windows 95, Windows NT 3.x, Windows NT 4.0, System 7, Mac OS 8. Była to pierwsza wersja IE z logo w postaci niebieskiej litery „e”.

Program dostarczano z użytecznymi dodatkami w postaci klient poczty elektronicznej Internet Mail and News, książka adresowa Windows Address Book, komunikator tekstowy Microsoft Comic Chat, opracowany przez Progressive Networks (później RealNetworks) odtwarzacz multimediów strumieniowych RealPlayer. W późniejszych wersjach IE3 dodano klienta VoIP Microsoft NetMeeting i odtwarzacz multimedialny Windows Media Player. Przeglądarkę rozpowszechniani łącznie ze środowiskiem Microsoft Java Virtual Machine, które stało się przedmiotem sporów sądowych z firmą Sun Microsystems, które zakończyły się dopiero w 2001 roku zapłaceniem przez Microsoft 20 milionów dolarów i wycofaniem produktu w 2003 roku.

W 1996 roku organizacja W3C opracowała specyfikację pierwszej wersji kaskadowych arkuszy stylów CSS. CSS służy do określenia wizualnej prezentacji elementów strony w przeglądarkach graficznych i okazał się przełomową technologią powszechnie obecnie używaną. Pierwszą przeglądarką, która wspierała kaskadowe arkusze stylów, był Internet Explorer 3.0. Oczywiście obsługa CSS na tym etapie była tylko częściowa. Niestety w kolejnych wersjach IE stale poszerzana obsługa kaskadowych arkuszy stylów obarczona była błędami implementacji w porównaniu ze standardami CSS, co mocno hamowało upowszechnienie tej technologii. Obecnie problem ten został zniwelowany.

Wraz z programem Internet Explorer 3.0 zadebiutował język JScript. Był to klon opracowanego w 1995 roku w firmie Netscape Communications skryptowego języka JavaScript, dzięki któremu strony internetowe mogły być bardziej interaktywne. Ze względów prawnych Microsoft nie mógł w nazwie posłużyć się członem „Java”, który był znakiem towarowym zarejestrowanym przez Sun Microsystems. Niestety JScript nie był w pełni zgodny z JavaScript, co powodowało konieczność wykrywania odmiany języka w skryptach na stronach internetowych i aplikowania specyficznego kodu dla danej aplikacji. Zdarzały się także niedopracowane strony działające tylko w jednym typie przeglądarki. Obecnie ten problem praktycznie przestał istnieć, ponieważ organizacja ECMA (European Computer Manufacturers Association) opracowała specyfikację standaryzowanego języka ECMAScript, a twórcy jego implementacji, np. JScript i JavaScript, starają się zachować zgodność.

Internet Explorer 3.0 był pierwszą przeglądarką, która obsługiwała opracowany w firmie Microsoft język VBScript. Pierwotnie został zaprojektowany w celu zastąpienia plików wsadowych MS-DOS, jednak później zaadaptowano go jako konkurencyjne rozwiązanie dla JavaScript. Wersja języka wbudowana w przeglądarkę nie zyskała popularności wśród twórców stron internetowych, ponieważ obsługa tej technologii ograniczała się jedynie do Internet Explorera, a dodatkowo integracja z systemem była potencjalnym źródłem problemów związanych z bezpieczeństwem. Obsługa VBScript została wycofana w Internet Explorer 11. Język nadal jest rozwijany jako część ASP (Active Server Pages).

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły